Carian
Carian Sahaja:
Jumlah: 13 hasil carian ditemui.

Unit Penguatkuasaan Dan <span class="highlight">Teknikal</span>

Dicipta pada 20 Mac 2013. Posted in Unit Pengurusan Tanah

Menyiasat dan menyediakan laporan aduan orang ramai. Membuat laporan tanah mengenai permohonan permit pengeluaran bahan batuan, permohonan tanah melalui penswastaan dan pengambilan balik tanah. Urus ...

Borang Temujanji Pejabat Daerah dan Tanah Seberang Perai Selatan

Dicipta pada 13 Julai 2021. Posted in Uncategorised

... 6. Pengurusan Teknikal (Penolong Jurutera) 7. Pengurusan MPKK 8. Pengurusan Gerai 9. Pendaftaran & Pengesahan Dokumen Oleh Kontraktor 10. ADUAN / Lain - Lain Urusan https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7KUM3pZ01A3ulW_TeDQUbeDT0xZTfuyK-YownIbOpeuwovQ/viewform ...

Piagam Pelanggan Unit Pembangunan & Pelupusan

Dicipta pada 19 Mei 2017. Posted in Piagam Pelanggan

...    Permohonan Lesen Pendudukan Sementara Jangka Panjang (Ulasan Teknikal) 12 minggu   Permohonan Lesen Pendudukan Sementara Jangka Panjang (Tanpa Ulasan Teknikal)   ...

Surat Pekeliling

Dicipta pada 29 September 2016. Posted in Uncategorised

Surat Pekeliling Bil 1 Tahun 2005 - Garis Panduan Perlaksanaan Portal Kerajaan Negeri Pulau Pinang Surat Pekeliling Bil 3 Tahun 2005 - Garis Panduan Mengenai Tatacara Memohon Kelulusan Projek Program ...

Piagam Pelanggan Bahagian Pentadbiran Tanah

Dicipta pada 14 Ogos 2015. Posted in Piagam Pelanggan

Piagam Pelanggan Unit Penguatkuasaan & Teknikal Piagam Pelanggan Unit Pembangunan & Pelupusan Piagam Pelanggan Unit Hasil Piagam Pelanggan Unit Pendaftaran  

Unit Pembangunan Fizikal

Dicipta pada 20 Mac 2013. Posted in Unit Pembangunan

... melaksanakan aspek-aspek teknikal projek-projek Pejabat Daerah. Menyelaras dan memantau perlaksanaan projek yang telah siap untuk pembayaran. Menyelaras dan mengawasi projek persekutuan, negeri dan ...

Unit-Unit Pengurusan Tanah

Dicipta pada 19 Mac 2013. Posted in Profail Korporat

Unit Pendaftaran Unit Hasil Unit Pembangunan Tanah Unit Teknikal & Penguatkuasaan Unit Pelupusan Panduan Dan Polisi Jabatan Bahagian Tanah

Tukar Syarat Tanah

Dicipta pada 07 Mac 2013. Posted in Panduan & Polisi Jabatan

... 1/2001 menggantikan pekeliling 6/87. Arahan PTg bilangan 2/2001  - tempoh sah bagi ulasan jabatan teknikal untuk MMK. PBN pada 19.9.2001 telah memutuskan bahawa tempoh sah (validity period) ulasan ...

Panduan Pemberimilikan Tanah Kerajaan

Dicipta pada 07 Mac 2013. Posted in Panduan & Polisi Jabatan

... 2/2001 – tempoh sah ulasan jabatan teknikal. 3.3     Pekeliling KPTG Bil. (19) 80 untuk menyambung tempoh pajakan. 3.4     Pekeliling KPTG Bil. 1/1997 – premium namaan RM1,000.00 setiap tapak sekolah. ...

Soalan Lazim

Dicipta pada 07 Mac 2013. Posted in Info Pantas

... antara pentadbir tanah dan JUPEM. Ulasan Jabatan Teknikal dapat dipercepat dengan bantuan MyGDI. Prosesan urusan dalaman melalui komputer dapat dibuat dengan lebih mudah dan cepat. Memudahkan ...

Unit Teknologi Maklumat

Dicipta pada 22 Februari 2013. Posted in Unit KP

Memberikan khidmat sokongan teknikal dalam teknologi maklumat dan komunikasi kepada penjawat awam dan komuniti ke arah merealisasikan Program Kerajaan Elektronik di peringkat daerah. Menyelaras dan ...

Piagam Pelanggan Bahagian & Unit

Dicipta pada 15 Februari 2013. Posted in Profail Korporat

Piagam Pelanggan Bahagian Khidmat Pengurusan Laporan Bantuan Akaun Tabung Khas Bencana Daerah Piagam Pelanggan Bahagian Pembangunan Piagam Pelanggan Unit Pendaftaran Piagam Pelanggan Hasil ...