Carian
Carian Sahaja:
Jumlah: 6 hasil carian ditemui.

Enakmen Kebebasan Maklumat Pulau Pinang 2010 (FOI)

Dicipta pada 27 Mei 2016. Posted in Info Pantas

... Pulau Pinang diberi kebebasan untuk mengakses maklumat melalui saluran yang betul dan tepat. Selaras dengan tujuan tersebut, Enakmen Kebebasan Maklumat Pulau Pinang 2010 telah diwartakan. Enakmen Kebebasan ...

Perizaban Tanah

Dicipta pada 07 Mac 2013. Posted in Panduan & Polisi Jabatan

... tanah kerajaan yang diperuntukan untuk jalan atau laluan dan ianya TIDAK DIWARTAKAN sebagai tanah rezab. 2.3       Rezab sungai merupakan tanah kerajaan dan ianya juga TIDAK DIWARTAKAN sebagai tanah ...

Enakmen Air 1967

Dicipta pada 07 Mac 2013. Posted in Panduan & Polisi Jabatan

Enakmen Air  Proses Kerja 1. Definisi Sungai bermaksud terusan, saliran, aliran air semula jadi yang diwartakan di dalam Enakmen Air 1967.    2. Peruntukan Undang-Undang 2.1 ...

Tukar Syarat Tanah

Dicipta pada 07 Mac 2013. Posted in Panduan & Polisi Jabatan

 Mengubah Jenis Penggunaan Tanah 1. Definisi 1. Seksyen 124, Kanun Tanah Negara 1965 memperuntukkan bahawa tuanpunya boleh memohon kepada Pihak Berkuasa Negeri untuk mengubah atau mengenakan jenis ...

Permohonan Pendudukan Sementara (TOL)

Dicipta pada 12 Ogos 2008. Posted in Uncategorised

... ke atas tanah-tanah yang diwartakan di bawah Akta Perhutanan Negara, 1984. 2.2 Satu LPS hanya boleh dikeluarkan kepada satu orang atau agensi/ perbadanan/syarikat dan sebagainya. 2.3 ...