Carian
Carian Sahaja:
Jumlah: 17 hasil carian ditemui.

<span class="highlight">Borang</span> 26A (pdf)

Dicipta pada 29 Mac 2013. Posted in Pengumuman

Borang 26A (pdf) Pertukaran Alamat Hakmilik Tanah. Boleh dimuat turun di Laman Web Rasmi PDTSPS. Ini Untuk Kemudahan Kepada Orang Ramai. Sila Klik di sini untuk capaian... 

Enakmen Kebebasan Maklumat Pulau Pinang 2010 (FOI)

Dicipta pada 27 Mei 2016. Posted in Info Pantas

ENAKMEN KEBEBASAN MAKLUMAT PULAU PINANG 2010 (FOI) [ENAKMEN 16] Kerajaan Negeri Pulau Pinang di bawah polisi pentadbiran yang Cekap, Akauntabiliti dan Telus (CAT), telah berusaha bagi memastikan rakyat ...

Rakyat G2C

Dicipta pada 25 Mei 2016. Posted in Info Pantas

  Info Perkhidmatan  Info Perhubungan  Muat Turun Borang  Web Versi Mobile  Portal eTanah Data Terbuka  PTGBil  e2PSM  ePeta GIS Pulau Pinang(Berdaftar)  Online(Perpustakaan Awam)  iSejahtera ...

Piagam Pelanggan Bahagian Pembangunan Daerah

Dicipta pada 14 Ogos 2015. Posted in Piagam Pelanggan

...  1 bulan * Setiausaha 1 bulan * Ahli JKKK 3 bulan * Pentadbiran 3 bulan Perakuan / Pengesahan dokumen Serta merta Pendaftaran dan pengesahan borang permohonan ...

Tips

Dicipta pada 22 Mac 2013. Posted in ICT@Work

... dengan Jabatan/ Agensi tuan/puan perlu menandatangani Borang Perakuan Bagi Bukan Penjawat Awam/ Pakar Perunding Akta Rahsia Rasmi 1972 (Akta 88) sebelum melaksanakan sebarang kerja-kerja. Adalah disyorkan ...

Garis Panduan

Dicipta pada 22 Mac 2013. Posted in ICT@Work

... dan tanggungjawab Pegawai ICTSO adalah sama seperti yang dinyatakan di dalam Dasar Keselamatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi Negeri. Sila klik di sini untuk muat turun Borang Perlantikan Baru/ Kemaskini ...

Perolehan Tanah oleh Warganegara Asing

Dicipta pada 07 Mac 2013. Posted in Panduan & Polisi Jabatan

... permohonan ditolak, rayuan boleh dikemukakan kepada Pejabat Pengarah Tanah dan Galian untuk pertimbangan semula.   9.BORANG PERMOHONAN   Borang permohonan WNA 1 atau WNA 2 boleh diperolehi dengan ...

Kebenaran Pindahmilik/Mencagar/Memajak

Dicipta pada 07 Mac 2013. Posted in Panduan & Polisi Jabatan

... Dokumen Mengisi borang PMC 1 yang ditandatangani oleh pihak penjual dan pembeli (Kategori kegunaan tanah - Bangunan kediaman perniagaan/tanah pertanian). Mengisi Borang PMC 2 - yang ditandatangani ...

Penyerahan & Pemberimilikan Semula

Dicipta pada 07 Mac 2013. Posted in Panduan & Polisi Jabatan

... permohonan. 3.6 Permohonan hendaklah dibuat melalui Borang 12D oleh tuan tanah berdaftar atau pihak-pihak yang diberikuasa olehnya kepada Pentadbir Tanah Daerah dan disertakan dengan perkara-perkara ...

Penyatuan Tanah

Dicipta pada 07 Mac 2013. Posted in Panduan & Polisi Jabatan

... dengan menggunakan Borang 9C, (8 salinan) dan disertakan dengan perkara-perkara berikut :- a. Bayaran proses permohonan ( Seksyen 148 (1)(a) KTN mengikut Penang Land Rules kadarnya ialah RM 50.00 bagi ...

Pecah Bahagian

Dicipta pada 07 Mac 2013. Posted in Panduan & Polisi Jabatan

... mentadbir. Permohonan pecah bahagian tanah hendaklah menggunakan Borang 9B dan disertakan dengan : a. bayaran seperti yang ditetapkan. b. Pelan yang menunjukkan pecah bahagian yang dicadangkan c. ...

Pecah Sempadan

Dicipta pada 07 Mac 2013. Posted in Panduan & Polisi Jabatan

... CARA MEMOHON 4.1 Permohonan hendaklah dibuat di Pejabat Daerah dan Tanah yang berkenaan dengan menggunakan Borang 9A, (6 salinan) dan disertakan dengan perkara-perkara berikut :- a. Bayaran proses ...

Permit

Dicipta pada 07 Mac 2013. Posted in Panduan & Polisi Jabatan

... 1. Definisi a)         Permit untuk mengeluar, mengambil dan mengangkut bahan batuan. Pemberian permit untuk mengeluar, mengambil dan mengangkut bahan batuan dalam Borang 4C adalah satu daripada pelbagai ...

Tukar Syarat Tanah

Dicipta pada 07 Mac 2013. Posted in Panduan & Polisi Jabatan

... bawah subseksyen (1) seksyen 124 mengenai petak-petak pecah sempadan yang dicadangkan itu hendaklah dibuat dalam Borang 7D, dan akan dilayan dan diselenggarakan di bawah seksyen 124 sebagai suatu permohonan ...

Lesen Pendudukan Sementara

Dicipta pada 07 Mac 2013. Posted in Panduan & Polisi Jabatan

1. Definisi Lesen Pendudukan Sementara ialah satu bentuk pelupusan tanah oleh Pihak Berkuasa Negeri iaitu satu cara di mana Pihak Berkuasa Negeri membenarkan tanah tertentu diduduki atau digunakan seperti ...

Soalan Lazim

Dicipta pada 07 Mac 2013. Posted in Info Pantas

... tanah tersebut) pada atau sebelum 28 Februari dengan melengkapkan borang permohonan pengurangan cukai tanah yang boleh diperolehi di Pejabat Daerah dan Tanah tersebut. 2. Bolehkah bayaran cukai ...

    20
    17
    3
    16
    5

c b eperkhidmatan

h g 30