Carian
Carian Sahaja:
Jumlah: 11 hasil carian ditemui.

Surat <span class="highlight">Arahan</span>

Dicipta pada 29 September 2016. Posted in Uncategorised

Surat Arahan Penggunaan Mesin Photostat Melalui Rangkaian (Network) Surat Arahan Bil 1 dan 2 Tahun 2012 - Panduan Pemasangan Jenis Talian Telefon dan Panduan Laporan Kehadiran Lewat Surat Arahan Penggunaan ...

Pekeliling

Dicipta pada 29 September 2016. Posted in Uncategorised

... 4 Tahun 2009 - Anjakan Paradigma Pekeliling Bil 5 Tahun 2009 - Arahan Penjiimatan Kertas Pekeliling Bil 6 Tahun 2009 - Galakkan Pemakaian Topeng Muka Bagi Mencegah Penularan Wabak Influenza A (H1N1) ...

Pekeliling & Dasar

Dicipta pada 29 September 2016. Posted in Uncategorised

Pekeliling Surat Pekeliling Surat Arahan Garis Panduan Dasar / Polisi

W3C

Dicipta pada 24 Julai 2014. Posted in Uncategorised

... . Speech Engine adalah 'suara' seseorang lelaki atau perempuan, yang akan bercakap dalam Bahasa Inggeris atau bahasa-bahasa lain. Untuk arahan selanjutnya bagi menggunakan komponen ini, klik di sini. ...

Penyatuan Tanah

Dicipta pada 07 Mac 2013. Posted in Panduan & Polisi Jabatan

... arahan-arahan yang difikirkan perlu seperti berikut;   Jika tidak sama mengenai tempoh pegangan – tentukan tempoh pegangan tanah yang disatukan Jika tidak sama mengenai cukai – tetapkan kadar ...

Pecah Bahagian

Dicipta pada 07 Mac 2013. Posted in Panduan & Polisi Jabatan

... (Sek. 140(1)(a), (b). terdapat tiga aliran pecah bahagian tanah iaitu secara biasa, syer majoriti dan proses mahkamah. 2.Peruntukan Undang-Undang Seksyen 140(2)(a)(b) 2.1 Jika tiada apa-apa arahan ...

Pecah Sempadan

Dicipta pada 07 Mac 2013. Posted in Panduan & Polisi Jabatan

... Seksyen 135(1)(2) Jika tiada apa-apa arahan bertentangan, kuasa untuk meluluskan pecah sempadan ialah Pengarah Tanah dan Galian bagi tanah yang dipegang di bawah hakmilik Pejabat Pendaftar dan Pentadbir ...

Permit

Dicipta pada 07 Mac 2013. Posted in Panduan & Polisi Jabatan

...     Pengeluaran Permit             Permit-permit untuk mengeluarkan, mengambil dan mengangkut bahan batuan bolehlah, tertakluk kepada apa-apa arahan sebaliknya oleh Pihak Berkuasa Negeri dan kepada peruntukan ...

Tukar Syarat Tanah

Dicipta pada 07 Mac 2013. Posted in Panduan & Polisi Jabatan

... Code   Peraturan Tanah Negeri - 2005                                            3. Pekeliling-pekeliling dan Arahan MMK pada 21.2.2001 telah bersetuju iaitu pengiraan premium tambahan mengikut ...

Lesen Pendudukan Sementara

Dicipta pada 07 Mac 2013. Posted in Panduan & Polisi Jabatan

... kepada apa-apa arahan yang sebaliknya oleh Pihak Berkuasa Negeri dan kepada peruntukan-peruntukan mana-mana kaedah di bawah Seksyen 14, dikeluarkan dan diperbaharui bagi Pihak Berkuasa Negeri - a) dalam ...

Panduan Pemberimilikan Tanah Kerajaan

Dicipta pada 07 Mac 2013. Posted in Panduan & Polisi Jabatan

... oleh Pihak Berkuasa Negeri untuk mengecualikan mereka daripada Bahagian Tiga Puluh Tiga (A) selaras dengan arahan yang diberi oleh Majlis Tanah Negara. Seksyen 76 2.2 Seksyen ...

    20
    17
    3
    16
    5

c b eperkhidmatan

h g 30