Statistik Transaksi Perkhidmatan Dalam Talian Tahun 2021

Bil.

Nama Perkhidmatan
(Seperti yang telah dilaporkan
kepada MAMPU)

Tarikh mula menggunakan
MyID

             Bilangan Transaksi           
JAN FEB MAC APRIL MEI JUN JULAI OGOS SEPT OKT NOV DIS JUMLAH
1. Permohonan Bantuan Kewangan Kemasukan Ke Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) 18/01/2010 0 0 0  0           0
2. Permohonan Bantuan Bencana 18/01/2010 0 2 3 2 1           9
3. Permohonan Elaun Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung (JKKK) Negeri 18/01/2010 0 109  1731 528 540 1409 967            5284
4. Permohonan Menyewa Gerai Pejabat Daerah dan Tanah 18/01/2010 44  36 73 50  48  0 14            265
  JUMLAH   44 147 1807 578   598 1411 982            5558