Statistik Transaksi Perkhidmatan Dalam Talian 2022

Bil.

Nama Perkhidmatan
(Seperti yang telah dilaporkan
kepada MAMPU)

Tarikh mula menggunakan
MyID

             Bilangan Transaksi           
JAN FEB MAC APRIL MEI JUN JULAI OGOS SEPT OKT NOV DIS JUMLAH
1. Permohonan Bantuan Kewangan Kemasukan Ke Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) 18/01/2010 0  0  0                 0
2. Permohonan Bantuan Bencana 18/01/2010 16  16  5                 0
3. Permohonan Elaun Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung (JKKK) Negeri 18/01/2010 0  550  647  895                 0
4. Permohonan Menyewa Gerai Pejabat Daerah dan Tanah 18/01/2010 55  38  52  35                 0
  JUMLAH   71  604 703   935                 2313