Piagam Pelanggan

JENIS PERKHIDMATAN JANGKA MASA
Mengeluarkan Inden Kerja / Pesanan Kerajaan kepada Pembekal/Kontraktor selepas mendapat keputusan sebutharga dan lantikan pembekal berserta dokumen yang lengkap.
 2 hari bekerja
Membuat perakuan siap kerja / bekalan yang telah siap. 1 minggu
Penyediaan Baucer bayaran kepada Kontraktor / Pembekal setelah menerima dokumen sokongan yang lengkap. 5 hari bekerja

Mengarahkan Kontraktor melaksanakan kerja pembaikan sekiranya berlaku kerosakan dalam tempoh kecacatan projek (6 bulan)

1 minggu
Pembayaran Elaun JKKK :
* Pengerusi 1 bulan
* Setiausaha 1 bulan
* Ahli JKKK 3 bulan
* Pentadbiran 3 bulan
Perakuan / Pengesahan dokumen Serta merta
Pendaftaran dan pengesahan borang permohonan serta Pembayaran Program Penghargaan Warga Emas/ Ibu Tunggal/Waris Warga Emas/Anak Emas/Pelajar Emas./ Waris Ibu Tunggal dan Ibu Emas Serta merta
Pengurusan Bantuan Bencana Alam 24 jam setelah menerima laporan polis.