Piagam Pelanggan

JENIS PERKHIDMATAN

JANGKA MASA

LUARAN

Perkhidmatan Duti Setem

Pindah Milik Tanah

Permohonan Penilaian Tanah oleh pelanggan akan dikemukakan ke Jabatan Penilai dan Perkhidmatan Harta

3 hari bekerja

Surat makluman nilai duit setem akan dihantar kepada pemohon setelah mendapat maklumbalas daripada Jabatan Penilai dan Perkhidmatan Harta.

3 hari bekerja

Urusan Mematikan Setem Hasil bagi semua jenis perjanjian akan dilaksanakan dengan segera

Sertamerta

Permohonan lesen Hiburan

Menyediakan ulasan permohonan Lesen Hiburan

14 hari dari tarikh permohonan

Permohonan Lesen Penulis Petisyen

Mengurusan permohonan untuk mendapatkan atau memperbaharuhi Lesen Penulis Petisyen dan Merujuk untuk ulasan ke pihak Polis dan Penghulu

3 hari

Mengeluarkan surat kelulusan selepas ulasan dan bayaran diterima

3 hari

Permohonan Bantuan Menampung Kos Pendaftaran Ke Institusi Pengajian Tinggi ( Bantuan Tuan Yang Terutama)

Memproses permohonan yang diterima dan membuat pembayaran kepada pemohon yang layak

30 hari selepas tarikh tutup permohonan

Bantuan Segera Melalui Akaun Tabung Khas Bencana Daerah

Menyiasat setiap aduan yang diterima dan membuat pembayaran kepada pemohon yang layak

Bayaran dalam tempoh 24 jam dari tarikh Laporan Dikemukakan oleh Penghulu Kawasan

Pengurusan Aduan

Setiap aduan yang diterima akan disiasat secara terperinci dan tindakan susulan akan diambil bergantung kepada hasil siasat dijalankan.

7 Hari Bekerja

Melalui e-Pintas (24 jam)

Mengeluarkan surat akuan terima aduan kepada pengadu.

2 hari bekerja

Pengurusan Kewangan

Urusan Pembayaran Bil dan Tuntutan

Semua bil dan tuntutan yang lengkap akan dibuat bayaran segera.

5 hari dari tarikh bil atau tuntutan diterima

Pengurusan Teknologi Maklumat

Pengurusan Laman Web

Mengemaskini Berita Semasa dan Pengumuman Jabatan yang diterima dari masa ke semasa

1 hari bekerja

Sistem i- direktori

Mengemaskini pertukaran pegawai mengikut unit dan tugas yang dilaksanakan

1 hari bekerja

Facebook

Menjawab pertanyaan berkaitan urusan tanah

Memberi maklum balas dalam tempoh 2 hari bekerja

DALAMAN

Pengurusan Sumber Manusia

Melaksanakan urusan Persaraan ( HRMIS )

6 bulan sebelum tarikh persaraan

Semakan Buku Perkhidmatan oleh Pegawai dan Kakitangan

Atas permintaan

Permohonan Peperiksaan

5 hari bekerja

Rekod Keputusan Peperiksaan

3 hari selepas slip keputusan di perolehi

Memo panggilan peperiksaan

2 hari bekerja selepas surat panggilan diperolehi

Pengurusan Kuartes

Kelulusan permohonan memasuki kuartes kerajaan

5 hari berkerja daripada tarikh permohonan diterima