ePerkhidmatan

JENIS PERKHIDMATAN

JANGKA MASA

 

Permohonan Lesen Pendudukan Sementara Jangka                                                            7 hari
Pendek                                                                                                                          

 

Permohonan Lesen Pendudukan Sementara Jangka Panjang (Ulasan Teknikal)

12 minggu

 

Permohonan Lesen Pendudukan Sementara Jangka Panjang (Tanpa Ulasan Teknikal)

  4 minggu

 

Permohonan Kebenaran menggunakan Tanah Kerajaan

  3 minggu

 

Permohonan Permit 4B

10 minggu

 

Permohonan Permit 4C

10 minggu

 

Harta Pusaka Kecil

  1 hari

 

Permohonan Tukar Syarat (Sek. 124)

12 minggu

 

Permohonan Pecah Bahagian (Sek. 140)

  6 minggu

 

Permohonan Pecah Sempadan (Sek. 135)

  6 minggu

 

Permohonan Cantuman Tanah

  6 minggu

 

Warta Tanah Bukit

12 minggu

 

Permohonan Kebenaran Merancang

  2 minggu

 

Perizaban

  2 minggu

 

Penyerahan Sebahagian (12B) Dan Keseluruhan Tanah (12A)

  3 minggu

 

Pindaan Sempadan Mukim

12 minggu

 

Pindaan Sempadan Daerah

12 minggu

 

Permohonan Pemberimilikan Tanah (Sek 76 )

                  10 minggu

 

Permohonan Penyerahan dan Pemberimilikan Tanah Kerajaan (Sek 197 & 76 )

                   8 minggu

 

Permohonan Penyerahan dan Pemberimilikan Semula (Sek 204D KTN)

                   6 minggu

 

Permohonan Enakmen Air

                    8 minggu

 

Pengeluaran lot dari Warta Tali Air

                  12 minggu

 

Permohonan Pengambilan Tanah

                  12 minggu

 

Permohonan Hak LaluLalang

                    8 minggu