ePerkhidmatan

JENIS PERKHIDMATAN

JANGKAMASA

URUSAN PENDAFTARAN URUSNIAGA DAN BUKAN URUSNIAGA

Pindah Milik Tanah

- Sekiranya dokumen lengkap untuk didaftarkan

1 hari bekerja

Urusniaga (selain daripada urusan Pindahmilik Tanah)

1 hingga 7 hari bekerja

Bukan Urusniaga ( Kaveat dan Lain – Lain )

1 hingga 7 hari bekerja

Pendaftaran di Kaunter Fastlane (atas permintaan pelanggan untuk semua urusan yang melibatkan satu perserahan sahaja)

Kurang daripada tempoh 2 jam

JENIS PERKHIDMATAN

JANGKAMASA

URUSAN PENDAFTARAN HAKMILIK

Penyediaan suratan hakmilik sementara (QT)

-Setelah menerima dokumen yang lengkap daripada Unit Pembangunan dan Pelupusan Tanah

7 hari bekerja

Penyediaan Hakmilik Kekal / Hakmilik Sambungan

- Setelah menerima B1tiff ( Pelan B1 daripada JUPEM )

7 hari bekerja

Penyediaan hakmilik pendua ( rosak / hilang / ruangan telah penuh )

- Setelah menerima warta daripada Pencetakan Nasional Berhad

7 hari bekerja

JENIS PERKHIDMATAN

JANGKAMASA

URUSAN PERINTAH JUALAN

Lelongan awam

- Selepas perintah oleh Pentadbir Tanah

8 minggu

Carian Persendirian

Serta – merta

Carian Rasmi

1 hari bekerja