ePerkhidmatan

JENIS PERKHIDMATAN

JANGKAMASA

Bayaran Bil Hasil

5 minit

Pengesahan Cukai Tanah

10 minit

Rayuan Pengurangan Cukai

  • Tempoh penyediaan kertas MMK ke PTG

  • Makluman keputusan pihak berkuasa negeri kepada pemohon

7 hari bekerja

3 hari bekerja

Bayaran balik deposit

  • Selepas dokumen lengkap diterima

7 hari bekerja

Urusan surat menyurat Unit Hasil

5 hari bekerja