JENIS PERKHIDMATAN

JANGKAMASA

URUSAN PENDAFTARAN URUSNIAGA DAN BUKAN URUSNIAGA

Pindah Milik Tanah

- Sekiranya dokumen lengkap untuk didaftarkan

1 hari bekerja

Urusniaga (selain daripada urusan Pindahmilik Tanah)

1 hingga 7 hari bekerja

Bukan Urusniaga ( Kaveat dan Lain – Lain )

1 hingga 7 hari bekerja

Pendaftaran di Kaunter Fastlane (atas permintaan pelanggan untuk semua urusan yang melibatkan satu perserahan sahaja)

Kurang daripada tempoh 2 jam

JENIS PERKHIDMATAN

JANGKAMASA

URUSAN PENDAFTARAN HAKMILIK

Penyediaan suratan hakmilik sementara (QT)

-Setelah menerima dokumen yang lengkap daripada Unit Pembangunan dan Pelupusan Tanah

7 hari bekerja

Penyediaan Hakmilik Kekal / Hakmilik Sambungan

- Setelah menerima B1tiff ( Pelan B1 daripada JUPEM )

7 hari bekerja

Penyediaan hakmilik pendua ( rosak / hilang / ruangan telah penuh )

- Setelah menerima warta daripada Pencetakan Nasional Berhad

7 hari bekerja

JENIS PERKHIDMATAN

JANGKAMASA

URUSAN PERINTAH JUALAN

Lelongan awam

- Selepas perintah oleh Pentadbir Tanah

8 minggu

Carian Persendirian

Serta – merta

Carian Rasmi

1 hari bekerja

JENIS PERKHIDMATAN

JANGKAMASA

Bayaran Bil Hasil

5 minit

Pengesahan Cukai Tanah

10 minit

Rayuan Pengurangan Cukai

 • Tempoh penyediaan kertas MMK ke PTG

 • Makluman keputusan pihak berkuasa negeri kepada pemohon

7 hari bekerja

3 hari bekerja

Bayaran balik deposit

 • Selepas dokumen lengkap diterima

7 hari bekerja

Urusan surat menyurat Unit Hasil

5 hari bekerja

JENIS PERKHIDMATAN

JANGKA MASA

Aduan

Menyelesaikan pelbagai aduan daripada orang ramai, agensi kerajaan berkaitan dan ADUN kawasan

3 hari bekerja

Laporan Tanah

Menyediakan Laporan Tanah :

7 hari bekerja

 • Fail PTSPS/A – ( Serah & Beri Milik Semula)

 
 • Fail PTSPS/H – ( Lesen Pendudukan Sementara)

 
 • Fail PTSPS/C- (Pecah Sempadan / Bahagian)

 
 • Fail PTSPS/E – (Tukar Syarat )

 
 • Fail PTSPS/B – ( Pengambilan & r.o.w )

 
 • Fail PTSPS/F – ( Hasil )

 
 • Fail PTSPS/AM/67 – ( Tanah Bukit )

 
 • Fail PTSPS/AM/148 – ( Kebenaran Merancang)

 
 • Fail PTSPS/AM/78 – ( Enakmen Air)

 
 • Fail PTSPS/P&T/095 – ( Aduan/status tanah dan dsbg.) - Lain-Lain.( Fail SR / L.Hiburan)

 • Tunggakan Cukai

 

Tindakan Penguatkuasaan

Tindakan penguatkuasaan ke atas kesalahan di bawah Kanun Tanah Negara, Enekmen Air, Akta Pemuliharaan Tanah Bukit

 • Seksyen 127 KTN

14 hari bekerja

 • Seksyen 425 KTN ( Perobohan)

 
 • Enakmen Air 1967

 

JENIS PERKHIDMATAN

JANGKA MASA

 

Permohonan Lesen Pendudukan Sementara Jangka                                                            7 hari
Pendek                                                                                                                          

 

Permohonan Lesen Pendudukan Sementara Jangka Panjang (Ulasan Teknikal)

12 minggu

 

Permohonan Lesen Pendudukan Sementara Jangka Panjang (Tanpa Ulasan Teknikal)

  4 minggu

 

Permohonan Kebenaran menggunakan Tanah Kerajaan

  3 minggu

 

Permohonan Permit 4B

10 minggu

 

Permohonan Permit 4C

10 minggu

 

Harta Pusaka Kecil

  1 hari

 

Permohonan Tukar Syarat (Sek. 124)

12 minggu

 

Permohonan Pecah Bahagian (Sek. 140)

  6 minggu

 

Permohonan Pecah Sempadan (Sek. 135)

  6 minggu

 

Permohonan Cantuman Tanah

  6 minggu

 

Warta Tanah Bukit

12 minggu

 

Permohonan Kebenaran Merancang

  2 minggu

 

Perizaban

  2 minggu

 

Penyerahan Sebahagian (12B) Dan Keseluruhan Tanah (12A)

  3 minggu

 

Pindaan Sempadan Mukim

12 minggu

 

Pindaan Sempadan Daerah

12 minggu

 

Permohonan Pemberimilikan Tanah (Sek 76 )

                  10 minggu

 

Permohonan Penyerahan dan Pemberimilikan Tanah Kerajaan (Sek 197 & 76 )

                   8 minggu

 

Permohonan Penyerahan dan Pemberimilikan Semula (Sek 204D KTN)

                   6 minggu

 

Permohonan Enakmen Air

                    8 minggu

 

Pengeluaran lot dari Warta Tali Air

                  12 minggu

 

Permohonan Pengambilan Tanah

                  12 minggu

 

Permohonan Hak LaluLalang

                    8 minggu

JENIS PERKHIDMATAN JANGKA MASA
Mengeluarkan Inden Kerja / Pesanan Kerajaan kepada Pembekal/Kontraktor selepas mendapat keputusan sebutharga dan lantikan pembekal berserta dokumen yang lengkap.
 2 hari bekerja
Membuat perakuan siap kerja / bekalan yang telah siap. 1 minggu
Penyediaan Baucer bayaran kepada Kontraktor / Pembekal setelah menerima dokumen sokongan yang lengkap. 5 hari bekerja

Mengarahkan Kontraktor melaksanakan kerja pembaikan sekiranya berlaku kerosakan dalam tempoh kecacatan projek (6 bulan)

1 minggu
Pembayaran Elaun JKKK :
* Pengerusi 1 bulan
* Setiausaha 1 bulan
* Ahli JKKK 3 bulan
* Pentadbiran 3 bulan
Perakuan / Pengesahan dokumen Serta merta
Pendaftaran dan pengesahan borang permohonan serta Pembayaran Program Penghargaan Warga Emas/ Ibu Tunggal/Waris Warga Emas/Anak Emas/Pelajar Emas./ Waris Ibu Tunggal dan Ibu Emas Serta merta
Pengurusan Bantuan Bencana Alam 24 jam setelah menerima laporan polis.