ePerkhidmatan

SOP Memasuki Kawasan DRC

SOP ini menerangkan prosedur yang perlu dipatuhi bagi memasuki kawasan DRC.

  1. klik di sini untuk muat turun dokumen tersebut.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SOP-Pengurusan Pengendalian Insiden Keselamatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi Sektor Awam

Standard Operating Procedure ini adalah garis panduan bagi membantu ahli-ahli CERT Negeri dan pegawai ICTSO dalam menguruskan sebarang insiden keselamatan ICT. Sila klik di sini untuk muat turun SOP

Berikut merupakan ringkasan carta alir Proses Kerja CERT Negeri. Klik di sini untuk muat turun.

Peranan dan tanggungjawab Pegawai ICTSO adalah sama seperti yang dinyatakan di dalam Dasar Keselamatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi Negeri. Sila klik di sini untuk muat turun Borang Perlantikan Baru/ Kemaskini Maklumat Pegawai Keselamatan ICT (ICTSO) Sektor Awam.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SOP- Pemasangan Server Di Pusat Data

SOP ini menerangkan polisi dan prosedur penempatan  sesebuah server di Pusat Data  Pusat Teknologi Maklumat dan Komunikasi Negeri (PTMKN) bagi memastikan  keselamatan aset ICT yang diurus tadbir oleh PTMKN dan dasar Keselamatan ICT Negeri dipatuhi sepenuhnya.

Sila klik disini untuk muat turun dokumen tersebut.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SOP-Pengurusan Risiko :
Prosedur Backup Dan Restore Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang

SOP ini menerangkan polisi dan prosedur pelaksanaan Backup dan Restore bagi komputer dan server untuk menjamin kesinambungan perkhidmatan dan keselamatan data yang diurus tadbir oleh Pusat Teknologi Maklumat dan Komunikasi Negeri.

Sila klik di sini untuk muat turun dokumen tersebut.