ePerkhidmatan

 • Perlantikan dan penamatan Ketua-ketua Kampung Tradisi.
 • Perlantikan dan penamatan perkhidmatan Ketua-ketua Kampung Baru Cina.
 • Perlantikan JKKK bagi Kampung-kampung Tradisi dan Kampung Baru Cina.
 • Penyediaan profil Kampung Tradisi dan Kampung Baru Cina.
 • Penyediaan Baucer Pembayaran Elaun Ketua-ketua Kampung Dan Elaun Mesyuarat Pengerusi JKKK.
 • Merancang Program Pembangunan Ekonomi Masyarakat (Daerah).
 • Menguruskan Program Bantuan  Pelaburan kepada Penduduk Termiskin melalui Skim ASB/ASW.
 • Merancang dan melaksana Program Minda Insan dikalangan penduduk termiskin .
 • Merancang dan mengurus perlaksanaan Program Latihan Kepimpinan Masyarakat Setempat.
 • Merancang dan melaksana Program Pembangunan IKS.
 • Menyelenggara aktiviti pertubuhan sukarela peringkat daerah S/U J/K Sambutan Upacara Keagamaan Daerah.