ePerkhidmatan

  • Menyelaras, memungut hasil dengan cara yang lebih berkesan.
  • Melicinkan perjalanan sistem pembayaran cukai/hasil setempat.
  • Menyelaraskan laporan pungutan hasil bulanan.
  • Mengumpul maklumat berkaitan hasil tanah bagi tujuan pemantauan .
  • Merangka dasar dan perancangan kutipan tahunan hasil tanah.