ePerkhidmatan

Pejabat Pegawai Daerah

i. Mengatur kunjungan hormat kepada Pegawai Daerah (PA)
ii. Mengatur dan melaksanakan program-program majlis rasmi peringkat daerah dan negeri
iii.Memastikan kelancaran urusan Pentadbiran dan Kewangan, Pengurusan Tanah dan Pelaksanaan
   Projek-projek Pembangunan di Daerah.