ePerkhidmatan

  • Memberikan khidmat sokongan teknikal dalam teknologi maklumat dan komunikasi kepada penjawat awam dan komuniti
    ke arah merealisasikan Program Kerajaan Elektronik di peringkat daerah.
  • Menyelaras dan mengawasi penggunaan sistem, peralatan komputer, server dan lain-lain yang berkaitan.
  • Membangunkan dan mengemaskini Laman Web Jabatan.
  • Menyediakan latihan untuk semua pegawai dan anggota termasuk latihan pengguna.