Pejabat Pegawai Daerah

i. Mengatur kunjungan hormat kepada Pegawai Daerah (PA)
ii. Mengatur dan melaksanakan program-program majlis rasmi peringkat daerah dan negeri
iii.Memastikan kelancaran urusan Pentadbiran dan Kewangan, Pengurusan Tanah dan Pelaksanaan
   Projek-projek Pembangunan di Daerah.
 • Membantu KPPD Pengurusan sebagai S/U Keselamatan Daerah dan S/U Pengurusan dan Bantuan Bencana Daerah.
 • Menyediakan laporan pemantauan dan menilai impak pelaksanaan Dasar Kerajaan dan Program untuk disampaikan kepada MKN Pengerusi Gerak Saraf Negara.
 • Bertindak sebagai urusetia kepada :
  • Majlis Keselamatan Daerah
  • J/K Pengurusan & Bantuan Bencana
  • J/K Menangani gejala sosial
  • J/K Pendatang Tanpa Izin
  • J/K Hal Ehwal Pengguna
  • J/K Perpaduan
  • J/K Penyakit berjangkit, merancang dan melaksanakan kempen-kempen bersama dengan agensi-agensi berkaitan
 • Menyelaras, mengatur dan melaksanakan program-program berbentuk sambutan, keraian dan majlis rasmi Kerajaan Negeri
  dan Persekutuan di Peringkat daerah, mukim & kampung yang diuruskan oleh Bahagian Pembangunan Daerah.
 • Mengadakan pelbagai mesyuarat peringkat daerah.
 • Mengurus hal ehwal pentadbiran dan kewangan secara efektif dan efisyen supaya dapat meningkatkan kualiti pengurusan pentadbiran peringkat daerah.
 • Mengawasi disiplin dan memproses tindakan tatatertib.
 • Mengurus segala cuti kakitangan
 • Menyedia dan memproses dokumen persaraan.
 • Menyelaras kursus-kursus, seminar dan bengkel bagi meningkatkan kefahaman tentang dasar dan peraturan kerja semasa.
 • Menyelaras Penilaian prestasi tahunan dan Panel Pengurusan Sumber Manusia (PPSM)
 • Memberikan khidmat sokongan teknikal dalam teknologi maklumat dan komunikasi kepada penjawat awam dan komuniti
  ke arah merealisasikan Program Kerajaan Elektronik di peringkat daerah.
 • Menyelaras dan mengawasi penggunaan sistem, peralatan komputer, server dan lain-lain yang berkaitan.
 • Membangunkan dan mengemaskini Laman Web Jabatan.
 • Menyediakan latihan untuk semua pegawai dan anggota termasuk latihan pengguna.