Pencapaian Piagam Pelanggan Bulan Julai 2021

Pencapaian Piagam Pelanggan Bahagian Pengurusan Daerah

Bil Jenis Perkhidmatan Pencapaian
1 Pembayaran Bil / Tuntutan Dalam Tempoh 3 Hari (Dokumen Lengkap) 100 %
2 Aduan Di Ambil Tindakan Dalam Tempoh 7 Hari Bekerja 100 %
3 Laman Web Rasmi PDTSPS Dikemaskini 2 Minggu Sekali 100 %
4 Memastikan semua pegawai PDTSPS Mencapai 5 hari berkursus dalam setahun. 100 %

Pencapaian Piagam Pelanggan Bahagian Pembangunan

Bil Jenis Perkhidmatan Pencapaian
1 Menguruskan Segala Tuntutan Pembayaran Projek-projek Yang Telah Siap (Dokumen Tuntutan Lengkap) Dalam Tempoh 5 Hari 100 %
2 Memproses Dan Mendaftar Permohonan Bantuan Wang Sumbangan Kerajaan Negeri Di Dalam Sistem i-Sejahtera (Dengan Syarat Pemohon Memenuhi Syarat Dan Dokumen Lengkap) Dalam Tempoh 3 Hari 100 %
3 Siasatan Dan Pemberian Bantuan Segera Tabung Bencana TYT Kes-Kes Kecemasan (Bencana) (Sekiranya Layak) Dalam Tempoh 1 Hari 100 %

Pencapaian Piagam Pelanggan Bahagian Pentadbiran Tanah

Bil Jenis Perkhidmatan Pencapaian
1 Memproses dan Mengemukakan Permohonan Pembangunan Tanah ke Pejabat Tanah dan Galian Dalam Tempoh 120 Hari Bekerja.  100 %
2 Memproses dan Mengemukakan Permohonan Pelupusan Tanah ke Pejabat Tanah dan Galian Dalam Tempoh 120 Hari Bekerja.  100 %
3 Memproses Penerimaan Bayaran Cukai Tanah dan Bukan Cukai Tanah Dalam Tempoh 1 Hari Bekerja.  100 %
4 Mendaftarkan Suratcara Urusniaga dan Bukan Urusniaga ( Yang Lengkap ) Bagi Hakmilik Landed Melalui Sistem eTanah Dalam Tempoh 24 jam.  100 %
5 Mendaftarkan Suratcara Urusniaga dan Bukan Urusniaga ( Yang Lengkap ) Bagi Hakmilik Strata Melalui Sistem eTanah Dalam Tempoh 7 hari Bekerja.  100%
6 Menyedikan Laporan Tanah Bagi Semua Jenis Permohonan Dalam Tempoh 14 Hari Bekerja.  100 %