PDTSPS Appointment

Temujanji bagi Urusan Pendaftaran Urusniaga / Bukan Urusniaga Tanah

1. Pindahmilik Tanah
2. Gadaian
3. Melepaskan Gadaian
4. Urusan Bukan Urusniaga
5. Carian Rasmi
6. Carian Persendirian
7. Salinan Sah Hakmilik
8. Salinan Dokumen
9. Urusan Lelong / Perintah Jualan

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeU-BLHLkO2f8P5eKtveFIl8pxn_Fa0kvViZ-1m3mDUeXp_Aw/viewform

 Temujanji bagi Urusan Pembangunan & Pelupusan Tanah

1. Tukar Syarat Tanah
2. Pecah Bahagian Tanah
3. Pecah Sempadan Tanah
4. Cantuman Tanah
5. Serah Balik Dan Beri Milik Semula (204D)
6. Pembatalan Lot Daripada Warta Tanah Bukit
7. Enakmen Air
8. Pengambilan Tanah

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetQb7pGKSWLKrT8mjH1naep_J2OfVf1B2TzW2QWKs8E2zaVw/viewform

 Temujanji Bahagian Pembangunan Daerah

1. Pengurusan I-Sejahtera (Kerajaan Negeri)
2. Pengesahan Dokumen Oleh Penghulu
3. Pengurusan Borang & Dokumen AES (Agenda Ekonomi Saksama)
4. Temujanji Bersama Penghulu
5. Permohonan Projek / Bekalan Oleh Pejabat YB
6. Pengurusan Teknikal (Penolong Jurutera)
7. Pengurusan MPKK
8. Pengurusan Gerai
9. Pendaftaran & Pengesahan Dokumen Oleh Kontraktor
10. ADUAN / Lain - Lain Urusan

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7KUM3pZ01A3ulW_TeDQUbeDT0xZTfuyK-YownIbOpeuwovQ/viewform