• Perlantikan dan penamatan Ketua-ketua Kampung Tradisi.
 • Perlantikan dan penamatan perkhidmatan Ketua-ketua Kampung Baru Cina.
 • Perlantikan JKKK bagi Kampung-kampung Tradisi dan Kampung Baru Cina.
 • Penyediaan profil Kampung Tradisi dan Kampung Baru Cina.
 • Penyediaan Baucer Pembayaran Elaun Ketua-ketua Kampung Dan Elaun Mesyuarat Pengerusi JKKK.
 • Merancang Program Pembangunan Ekonomi Masyarakat (Daerah).
 • Menguruskan Program Bantuan  Pelaburan kepada Penduduk Termiskin melalui Skim ASB/ASW.
 • Merancang dan melaksana Program Minda Insan dikalangan penduduk termiskin .
 • Merancang dan mengurus perlaksanaan Program Latihan Kepimpinan Masyarakat Setempat.
 • Merancang dan melaksana Program Pembangunan IKS.
 • Menyelenggara aktiviti pertubuhan sukarela peringkat daerah S/U J/K Sambutan Upacara Keagamaan Daerah.
 • Meneruskan pemulihan dan pertumbuhan sosial ekonomi melalui perkhidmatan mesra rakyat.
 • Menyelaraskan perancangan dan perlaksanaan bagi sektor infrastruktur dan pertanian di daerah.
 • Merancang dan melaksanakan aspek-aspek teknikal projek-projek Pejabat Daerah.
 • Menyelaras dan memantau perlaksanaan projek yang telah siap untuk pembayaran.
 • Menyelaras dan mengawasi projek persekutuan, negeri dan swasta.
 • Mengurus, menyedia dan memperakui spek kerja dan pelan-pelan kejuruteraan awam.
 • Merancang dan menyelaras perancangan Pembangunan Fizikal Daerah .
 • Menganggotai Mesyuarat Perancangan Infrastruktur PBT dan JPBD.
 • Menyelaras dan mengawasi Perancangan Pembangunan Tempatan bersama PBT.
 • Menyelaras Pembangunan agensi-agensi pusat di peringkat daerah.
 • Menyemak permohonan Tukar Syarat Tanah supaya bersesuaian dengan Rancangan Pembangunan Tempatan.
 • Memantau perlaksanaan projek kemajuan persekutuan di daerah melalui SPPII