Chief Information Officer (CIO)

DO Marlia

Nama CIO : Marlia Bt Mohd Belia
Jawatan : Pegawai Daerah
Gred Jawatan : M54
No.Tel / Faks : 04-5857800 / 04-5821003
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Peranan dan tanggungjawab CIO adalah seperti berikut:
1. Membantu Y.B. Setiausaha Kerajaan Negeri dalam melaksanakan tugas - tugas yang melibatkan keselamatan ICT;
2. Menentukan keperluan keselamatan ICT;
3. Menyelaras dan mengurus pelan latihan dan program kesedaran keselamatan ICT seperti penyediaan Dasar Keselamatan ICT SUK Pulau Pinang serta pengurusan risiko dan pengauditan;
4. Bertanggungjawab ke atas perkara - perkara yang berkaitan dengan keselamatan ICT SUK Pulau Pinang.