Search
Search Only:
Total: 59 results found.
Page 2 of 3

Latarbelakang SPS

Created on 17 July 2013. Posted in Profail Daerah

INFO DAERAH SEBERANG PERAI SELATAN : Daerah Seberang Perai Selatan mempunyai keluasan 24,200.55 hektar dimana terdapat 2 bandar iaitu Bandar Nibong Tebal yang berkeluasan 67.34 hektar dan Sungai Bakap ...

Hari Tanpa Beg Plastik

Created on 29 March 2013. Posted in Uncategorised

... tahun depan, kesemua supermarket, hypermarket dan minimarket dikenakan syarat tambahan supaya memenuhi Hari Tanpa Beg Plastik untuk memperbaharui lesen perniagaan mereka. Semua kedai runcit juga dikehendaki ...

Tips

Created on 22 March 2013. Posted in ICT@Work

... Web 5 Bintang bertujuan mempertingkatkan pencapaian portal / laman web jabatan / agensi negeri dalam Malaysia Government Portals / Websites Assessment (MGPWA) pada tahun 2011. Slaid pembentangan adalah ...

Unit Hasil

Created on 20 March 2013. Posted in Unit Pengurusan Tanah

Menyelaras, memungut hasil dengan cara yang lebih berkesan. Melicinkan perjalanan sistem pembayaran cukai/hasil setempat. Menyelaraskan laporan pungutan hasil bulanan. Mengumpul maklumat berkaitan ...

Perolehan Tanah oleh Warganegara Asing

Created on 07 March 2013. Posted in Panduan & Polisi Jabatan

... semula jadi.            * Pajakan tidak lebih daripada 60 tahun. (v) TATACARA   Permohonan hendaklah disertakan dengan:   (a) Pelan konsep projek (b) Penyatakan milik saham ...

Permit

Created on 07 March 2013. Posted in Panduan & Polisi Jabatan

... permit bagi tempoh tidak melebihi dua puluh satu tahun bagi maksud mendiri, menyenggara dan menduduki suatu binaan atas tanah kerajaan atau tanah rizab, atau atas tanah Kerajaan atau tanah rizab sebagai ...

Tukar Syarat Tanah

Created on 07 March 2013. Posted in Panduan & Polisi Jabatan

... jabatan teknikal adalah sah selama satu tahun. Selepas tempoh masa itu, jabatan –jabatan yang berkenaan dikehendaki memberi ulasan baru.                                      4.Ciri-Ciri Utama/Perkara-Perkara ...

Lesen Pendudukan Sementara

Created on 07 March 2013. Posted in Panduan & Polisi Jabatan

... bagi satu tempoh yang tamat tidak lewat daripada penghujung tahun kalendar yang ianya bermula; dan tertakluk kepada Seksyen kecil (3) bolehlah diperbaharui pada tiap-tiap tahun; Dengan syarat bahawa ...

Panduan Pemberimilikan Tanah Kerajaan

Created on 07 March 2013. Posted in Panduan & Polisi Jabatan

... 5, KTN, “berimilik” bermakna “melupuskan tanah Kerajaan untuk selama-lamanya atau untuk suatu tempoh beberapa tahun, sebagai balasan bayaran cukai tanah, dan selainnya selaras dengan peruntukan seksyen ...

Soalan Lazim

Created on 07 March 2013. Posted in Info Pantas

1. Bilakah permohonan pengurangan cukai tanah dibuat? Permohonan pengurangan cukai tanah boleh dibuat pada setiap tahun dan dikemukakan kepada Pentadbir Daerah dan Tanah yang berkenaan (lokasi ...

Unit Pentadbiran & Kewangan

Created on 22 February 2013. Posted in Unit KP

Mengurus hal ehwal pentadbiran dan kewangan secara efektif dan efisyen supaya dapat meningkatkan kualiti pengurusan pentadbiran peringkat daerah. Mengawasi disiplin dan memproses tindakan tatatertib. ...

Tarikan Utama

Created on 19 February 2013. Posted in Info Pantas

... dewasa RM4 (pergi balik / return) manakala untuk kanak-kanak 12 tahun kebawah RM2 (pergi balik / return). JAMBATAN PULAU PINANG     Jambatan Pulau Pinang merupakan jambatan ...

Pentadbiran Negeri

Created on 19 February 2013. Posted in Info Pantas

... Menteri.        Majlis Eksekutif ini merupakan badan pentadbiran utama yang bertanggungjawab kepada Dewan Undangan Negeri, yang dilantik melalui pilihanraya setiap lima tahun sekali. Majlis Eksekutif ...

Sejarah Pulau Pinang

Created on 19 February 2013. Posted in Info Pantas

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Sejarah Pulau Pinang bermula dalam tahun 1786, apabila Captain Francis Light membuat perjanjian dengan Sultan Kedah. Dia memperolehi Pulau Pinang bagi pihak Syarikat Hindia Timur dari ...

Pencapaian PDTSPS

Created on 15 February 2013. Posted in Profail Korporat

TAHUN 2018: #AktifDigitalPgGov TAHUN 2017: #AktifDigitalPgGov   TAHUN 2016: GOTONG ROYONG PERDANA SIRI 1 TAHUN 2015: ANUGERAH KECEMERLANGAN PENGURUSAN KEWANGAN BERDASARKAN INDEK AKAUNTABILITI ...

Latarbelakang

Created on 15 February 2013. Posted in Profail Korporat

Latar belakang Pejabat Daerah Dan Tanah Seberang Perai Selatan Pejabat Daerah dan Tanah Seberang Perai Selatan telah ditubuhkan sebelum tahun 1902. Pentadbiran asalnya berpusat di pekan Bukit ...