Search
Search Only:
Total: 5 results found.

<span class="highlight">Permit</span>

Created on 07 March 2013. Posted in Panduan & Polisi Jabatan

Permit Proses Kerja (Batuan) Aliran Kerja (Batuan) Proses Kerja (Ruang Udara) Aliran Kerja (Ruang Udara)                                                    ...

Piagam Pelanggan Unit Pembangunan & Pelupusan

Created on 19 May 2017. Posted in Piagam Pelanggan

... 4 minggu   Permohonan Kebenaran menggunakan Tanah Kerajaan   3 minggu   Permohonan Permit 4B 10 minggu   Permohonan Permit 4C 10 minggu   ...

Unit Penguatkuasaan Dan Teknikal

Created on 20 March 2013. Posted in Unit Pengurusan Tanah

Menyiasat dan menyediakan laporan aduan orang ramai. Membuat laporan tanah mengenai permohonan permit pengeluaran bahan batuan, permohonan tanah melalui penswastaan dan pengambilan balik tanah. Urus ...

Lesen Pendudukan Sementara

Created on 07 March 2013. Posted in Panduan & Polisi Jabatan

... sesuatu permit untuk mengeluarkan dan mengambil bahan-bahan batuan. 2.3 Seksyen 65, KTN        Kuasa Melesenkan Pendudukan Tanah Kerajaan, Tanah Lombong dan Tanah Rizab (1)   Pihak Berkuasa Negeri ...

Panduan Pemberimilikan Tanah Kerajaan

Created on 07 March 2013. Posted in Panduan & Polisi Jabatan

...  penggunaannya atau pendudukan di atasnya secara pegangan hakmilik, lesen pendudukan sementara, atau secara perizapan, atau untuk pengeluaran bahan batuan yang diberi secara pengeluaran permit atau ...