Search
Search Only:
Total: 6 results found.

Polisi eParticipation

Created on 14 June 2016. Posted in Dasar/Polisi

... memusnahkan atau mengehadkan fungsi mana-mana perisian komputer, perkakasan, atau kelengkapan telekomunikasi. 2. Mengguna atau mewujudkan satu pengenalan palsu (termasuk menggunakan nama samaran, ...

Sudut 5S

Created on 24 September 2013. Posted in Profail Korporat

Pengenalan 5S Objektif 5S Dasar 5S Slogan 5S Falsafah 5S Logo 5S Rasional Logo 5S Pencapaian 5S Ahli Jawatankuasa yang terlibat: AJK Audit AJK Induk AJK Promosi AJK Latihan AJK ...

Perolehan Tanah oleh Warganegara Asing

Created on 07 March 2013. Posted in Panduan & Polisi Jabatan

GARIS PANDUAN PEROLEHAN HARTANAH OLEH  WARGANEGARA / SYARIKAT ASING BAGI NEGERI PULAU PINANG   Carta Alir   Pengenalan Perolehan hartanah berkenaan dapat  dijelaskan seperti berikut:- (a)     ...

Kebenaran Pindahmilik/Mencagar/Memajak

Created on 07 March 2013. Posted in Panduan & Polisi Jabatan

...  Surat tawaran bank bagi permohonan untuk mencagar tanah. Satu salinan kad pengenalan penjual/pembeli sekiranya permohonan pindahmilik melibatkan pertalian persaudaraan. Satu salinan kad pengenalan ...

Pengangkutan Awam

Created on 19 February 2013. Posted in Info Pantas

PENYEDIAAN SEMULA PERKHIDMATAN BAS CENTRAL AREA TRANSIT (CAT) TANPA TAMBANG DI KAWASAN PUSAT BANDAR GEORGE TOWN, PULAU PINANG Pengenalan Perkhidmatan Bas Central Area Transit (CAT) telah diwujudkan ...