Search
Search Only:
Total: 6 results found.

Surat <span class="highlight">Pekeliling</span>

Created on 29 September 2016. Posted in Uncategorised

Surat Pekeliling Bil 1 Tahun 2005 - Garis Panduan Perlaksanaan Portal Kerajaan Negeri Pulau Pinang Surat Pekeliling Bil 3 Tahun 2005 - Garis Panduan Mengenai Tatacara Memohon Kelulusan Projek Program ...

<span class="highlight">Pekeliling</span>

Created on 29 September 2016. Posted in Uncategorised

Pekeliling Bil 1 Tahun 2003 - Garis Panduan Mengenai Tatacara Penggunaan Internet Dan Mel Elektronik Di Agensi-Agensi Kerajaan Pekeliling Bil 2 Tahun 2009 - Anugerah Kreatif & Inovasi Pekeliling Bil ...

Kerajaan G2G

Created on 25 May 2016. Posted in Info Pantas

PoliSys dan ICS  Emel Rasmi Intranet  Permohonan Keluar Negara  Adun.net  iDirektori  Direktori Perkhidmatan  Sistem eJKKK  Direktori Perhubungan  Web Versi Mobile  Aplikasi HRMIS EGNet Pekeliling ...

Tukar Syarat Tanah

Created on 07 March 2013. Posted in Panduan & Polisi Jabatan

... Code   Peraturan Tanah Negeri - 2005                                            3. Pekeliling-pekeliling dan Arahan MMK pada 21.2.2001 telah bersetuju iaitu pengiraan premium tambahan mengikut ...

Panduan Pemberimilikan Tanah Kerajaan

Created on 07 March 2013. Posted in Panduan & Polisi Jabatan

... kelulusan yang diberi oleh Pihak Berkuasa Negeri sebelum permulaan akta ini.   3.Pekeliling-Pekeling Dan Surat-Surat Arahan: 3.1     5/87, 6/87, 7/88, 1/89, 3/96, 1/94, 2/94, 4/94 dan 1/96. 3.2     ...