Search
Search Only:
Total: 12 results found.

<span class="highlight">Pecah</span> Bahagian

Created on 07 March 2013. Posted in Panduan & Polisi Jabatan

1. Definisi Takrif pecah bahagian tanah ialah tanah yang dipegang di bawah hakmilik tetap (sama ada Hakmilik Pejabat Pendaftar atau Hakmilik Pejabat Tanah) yang dipegang oleh dua orang atau lebih sebagai ...

<span class="highlight">Pecah</span> Sempadan

Created on 07 March 2013. Posted in Panduan & Polisi Jabatan

1. Definisi Pecah sempadan tanah bermaksud bahawa tanah yang dipegang di bawah hakmilik tetap (samada hakmilik Pejabat Pendaftar atau hakmilik Pejabat Tanah ) di pecah sempadankan kepada dua atau lebih ...

Borang Temujanji Pejabat Daerah dan Tanah Seberang Perai Selatan

Created on 13 July 2021. Posted in Uncategorised

... Pembangunan & Pelupusan Tanah 1. Tukar Syarat Tanah 2. Pecah Bahagian Tanah 3. Pecah Sempadan Tanah 4. Cantuman Tanah 5. Serah Balik Dan Beri Milik Semula (204D) 6. Pembatalan Lot Daripada Warta Tanah ...

Piagam Pelanggan Unit Penguatkuasaan & Teknikal

Created on 19 May 2017. Posted in Piagam Pelanggan

... PTSPS/C- (Pecah Sempadan / Bahagian)   Fail PTSPS/E – (Tukar Syarat )   Fail PTSPS/B – ( Pengambilan & r.o.w )   Fail PTSPS/F – ( Hasil ...

Piagam Pelanggan Unit Pembangunan & Pelupusan

Created on 19 May 2017. Posted in Piagam Pelanggan

...  Harta Pusaka Kecil   1 hari   Permohonan Tukar Syarat (Sek. 124) 12 minggu   Permohonan Pecah Bahagian (Sek. 140)   6 minggu   Permohonan ...

Unit Pelupusan Tanah

Created on 20 March 2013. Posted in Unit Pengurusan Tanah

... untuk Sijil Kebenaran Carigali (SKC) dan Pajakan Lombong (SL/PL). Permohonan tanah dibawah dasar penswastaan. Permohonan rayuan pengurangan premium. Permohonan pecah bahagian bangunan dan pendaftaran ...

Unit Pembangunan Tanah

Created on 20 March 2013. Posted in Unit Pengurusan Tanah

Permohonan penyerahan balik dan pemberimilikan semula tanah. Permohonan serentak pecah sempadan dan ubah syarat tanah. Permohonan ubah syarat , pecah sempadan/bahagian tanah. Permohonan penyatuan ...

Penyerahan & Pemberimilikan Semula

Created on 07 March 2013. Posted in Panduan & Polisi Jabatan

... semula tapak yang sama dalam bentuk plot-plot yang dipecah sempadan tanpa kehilangan status dan taraf pemberimilikan ke atas tanah itu   2. Peruntukan Undang-Undang       Seksyen yang berkaitan ialah ...

Penyatuan Tanah

Created on 07 March 2013. Posted in Panduan & Polisi Jabatan

... tanah, syarat-syarat yang sama dengan syarat-syarat pecah sempadan tanah di bawah seksyen 136(1)(a) hingga (g) adalah mutatis mutandis. Walau bagaimanapun, syarat dalam Seksyen (1)(h) berkaitan dengan ...

Tukar Syarat Tanah

Created on 07 March 2013. Posted in Panduan & Polisi Jabatan

... apa-apa syarat yang baru atau sekatan kepentingan. 2.2 Sek.124A Permohonan secara serentak untuk pecah sempadan tanah dan di bawah seksyen 124(1) mengenai petak-petak pecah sempadan yang dicadangkan ...

Panduan Pemberimilikan Tanah Kerajaan

Created on 07 March 2013. Posted in Panduan & Polisi Jabatan

... tanah terdahulu (yang bukannya undang-undang mengenai lombong).  Dalam seksyen yang sama “tanah  berimilik” bermakna “mana-mana tanah (termasuk mana-mana petak bangunan yang dipecah bahagi) berkenaan ...