Search
Search Only:
Total: 49 results found.
Page 2 of 3

Enakmen Kebebasan Maklumat Pulau Pinang 2010 (FOI)

Created on 27 May 2016. Posted in Info Pantas

ENAKMEN KEBEBASAN MAKLUMAT PULAU PINANG 2010 (FOI) [ENAKMEN 16] Kerajaan Negeri Pulau Pinang di bawah polisi pentadbiran yang Cekap, Akauntabiliti dan Telus (CAT), telah berusaha bagi memastikan rakyat ...

Arkib Dasar/Polisi

Created on 26 May 2016. Posted in Info Pantas

Dasar Keselamatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi Negeri Pulau Pinang Versi 2.0 - 17 November 2016 Polisi Perkongsian Data Geospatial Negeri Pulau Pinang versi 2.0 Polisi Emel Rasmi Kerajaan Negeri ...

Ketua Pegawai Maklumat (CIO)

Created on 18 May 2016. Posted in Profail Korporat

... 1. Membantu Y.B. Setiausaha Kerajaan Negeri dalam melaksanakan tugas - tugas yang melibatkan keselamatan ICT; 2. Menentukan keperluan keselamatan ICT; 3. Menyelaras dan mengurus pelan latihan dan program ...

Anugerah Perkhidmatan Cemerlang Tahun 2015

Created on 04 May 2016. Posted in Berita Semasa

Senarai pegawai-pegawai Pejabat Daerah Dan Tanah Seberang Perai Selatan yang menerima Anugerah Perkhidmatan Cemerlang Tahun 2015 Peringkat Pentadbiran Kerajaan Negeri Pulau Pinang yang telah berlangsung ...

Perutusan Pegawai Daerah

Created on 31 March 2016. Posted in Uncategorised

... tertentu kepada Pihak Kerajaan. Kemudahan yang disediakan melalui kemajuan teknologi ICT ini diharap dapat meningkatkan lagi kecekapan penyampaian perkhidmatan serta usaha merakyatkan Pentadbiran Daerah ...

Piagam Pelanggan Bahagian Pembangunan Daerah

Created on 14 August 2015. Posted in Piagam Pelanggan

JENIS PERKHIDMATAN JANGKA MASA Mengeluarkan Inden Kerja / Pesanan Kerajaan kepada Pembekal/Kontraktor selepas mendapat keputusan sebutharga dan lantikan pembekal berserta dokumen yang lengkap. ...

Piagam Pelanggan Bahagian Pengurusan Daerah

Created on 11 August 2015. Posted in Piagam Pelanggan

... selepas surat panggilan diperolehi Pengurusan Kuartes Kelulusan permohonan memasuki kuartes kerajaan 5 hari berkerja daripada tarikh permohonan diterima ...

Dasar/Polisi

Created on 22 January 2015. Posted in ICT@Work

Dasar Keselamatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi Negeri Pulau Pinang Versi 2.0 - 17 November 2016 Polisi Emel Rasmi Kerajaan Negeri Pulau Pinang versi 2.2 Polisi Perkongsian Data Geospatial Negeri ...

Tender / Sebutharga

Created on 31 July 2014. Posted in Uncategorised

Tiada Sebutharga buat masa ini. Untuk keterangan lanjut mengenai Sebutharga/Tender, klik disini : Laman Portal Rasmi Perolehan Kerajaan Negeri Pulau Pinang

Objektif PDTSPS

Created on 04 November 2013. Posted in Profail Korporat

1.Untuk mengekalkan kerjasama yang berkesan di antara rakyat dan kerajaan melalui kemajuan masyarakat, keselamatan dan aspek-aspek lain secara berterusan. 2.Merancang, menyelaras dan melaksanakan pembangunan tanah ...

Hari Tanpa Beg Plastik

Created on 29 March 2013. Posted in Uncategorised

... kesedaran betapa pentingnya peranan yang dimainkan oleh rakyat dalam memelihara alam sekitar. Setelah membuat pertimbangan Kerajaan Negeri memutuskan untuk menambahkan lagi Hari Tanpa Beg Plastik kepada ...

Tips

Created on 22 March 2013. Posted in ICT@Work

Bengkel Penarafan Portal / Laman Web 5 Bintang Peringkat Negeri Pulau Pinang 2010 Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri dengan kerjasama MAMPU dan MDeC telah mengadakan Bengkel Penarafan Portal / Laman ...

Security Alert/ Advisory

Created on 22 March 2013. Posted in ICT@Work

...  Notis Amaran: Ancaman Serangan Siber Kedua ke atas Server Kerajaan Merujuk kepada perkara di atas dan emel Notis Ancaman daripada GCERT MAMPU bertarikh 27 Jun 2011. Untuk makluman tuan/puan, GCERT ...

Garis Panduan

Created on 22 March 2013. Posted in ICT@Work

...  SOP-Pengurusan Risiko : Prosedur Backup Dan Restore Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang SOP ini menerangkan polisi dan prosedur pelaksanaan Backup dan Restore bagi komputer dan ...

Unit Pelupusan Tanah

Created on 20 March 2013. Posted in Unit Pengurusan Tanah

Permohonan tanah biasa oleh orang perseorangan/swasta, jabatan kerajaan yang kurang dari 10 ekar. Permohonan tanah besar-besaran berkelompok . Permohonan Lesen Pendudukan Sementara (LPS). Permohonan ...

Perolehan Tanah oleh Warganegara Asing

Created on 07 March 2013. Posted in Panduan & Polisi Jabatan

...  (e) Sekiranya untuk tujuan 1(ii) (d) – (f), syarat tambahan ialah:-           (i) Industri yang sedang berjalan mematuhi semua yang telah                 dikenakan oleh Kerajaan;           (ii) ...

Kebenaran Pindahmilik/Mencagar/Memajak

Created on 07 March 2013. Posted in Panduan & Polisi Jabatan

...  Pengarah Tanah dan Galian, Pulau Pinang. Jawatankuasa Tanah Negeri Majlis Mesyuarat Kerajaan Untuk tujuan mencagar Tanah Perindustrian -         RM20 juta ke atas Tanah Kediaman       -          ...

Penyerahan & Pemberimilikan Semula

Created on 07 March 2013. Posted in Panduan & Polisi Jabatan

Prosedur Permohonan 1. Definisi Penyerahan dan berimilik semula ini bermaksud pemohon menyerah lot tanah atau beberapa lot tanah yang bersempadan kepada kerajaan dan serta merta memohon untuk pemberimilikan ...

Perizaban Tanah

Created on 07 March 2013. Posted in Panduan & Polisi Jabatan

... tanah kerajaan yang diperuntukan untuk jalan atau laluan dan ianya TIDAK DIWARTAKAN sebagai tanah rezab. 2.3       Rezab sungai merupakan tanah kerajaan dan ianya juga TIDAK DIWARTAKAN sebagai tanah ...