Search
Search Only:
Total: 5 results found.

Permit

Created on 07 March 2013. Posted in Panduan & Polisi Jabatan

... tamat tidak lewat daripada penghujung tanah kalendar yang ianya bermula, dan hendaklah terhenti manakala tamatnya tempoh itu walaupun jumlah banyaknya bahan batuan yang ditentukan di dalamnya belum lagi ...

Lesen Pendudukan Sementara

Created on 07 March 2013. Posted in Panduan & Polisi Jabatan

... bagi satu tempoh yang tamat tidak lewat daripada penghujung tahun kalendar yang ianya bermula; dan tertakluk kepada Seksyen kecil (3) bolehlah diperbaharui pada tiap-tiap tahun; Dengan syarat bahawa ...