Search
Search Only:
Total: 55 results found.
Page 2 of 3

Galeri Aktiviti PDTSPS

Created on 22 July 2016. Posted in Uncategorised

... Taman Merak dan pihak media. Pembinaan Gelanggang Futsal Taman Merak ini merupakan inisiatif YB ADUN Bukit Tambun sebagai sebahagian daripada program ‘1 KADUN, 1 Gelanggang Futsal’ di bawah MMK Belia ...

Enakmen Kebebasan Maklumat Pulau Pinang 2010 (FOI)

Created on 27 May 2016. Posted in Info Pantas

... Bahagian Khidmat Pengurusan, Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang di talian terus 04- 650 5222 / 5662 atau e-mel  atau This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Kaunter khas Enakmen Kebebasan Maklumat (FOI) ...

Piagam Pelanggan PDTSPS

Created on 11 August 2015. Posted in Uncategorised

Piagam Pelanggan Bahagian Pengurusan Daerah Piagam Pelanggan Bahagian Pentadbiran Tanah Piagam Pelanggan Bahagian Pembangunan Daerah  

W3C

Created on 24 July 2014. Posted in Uncategorised

... melayari laman ini, anda akan menemui ikon ""  pada bahagian bawah kandungan/artikel tersebut. Klik padanya dan satu tetingkap baru akan muncul. Sila tunggu sebentar sementara laman tersebut sedang ...

Unit Pelupusan Tanah

Created on 20 March 2013. Posted in Unit Pengurusan Tanah

... untuk Sijil Kebenaran Carigali (SKC) dan Pajakan Lombong (SL/PL). Permohonan tanah dibawah dasar penswastaan. Permohonan rayuan pengurangan premium. Permohonan pecah bahagian bangunan dan pendaftaran ...

Unit Pembangunan Tanah

Created on 20 March 2013. Posted in Unit Pengurusan Tanah

Permohonan penyerahan balik dan pemberimilikan semula tanah. Permohonan serentak pecah sempadan dan ubah syarat tanah. Permohonan ubah syarat , pecah sempadan/bahagian tanah. Permohonan penyatuan ...

Unit-Unit Pengurusan Tanah

Created on 19 March 2013. Posted in Profail Korporat

Unit Pendaftaran Unit Hasil Unit Pembangunan Tanah Unit Teknikal & Penguatkuasaan Unit Pelupusan Panduan Dan Polisi Jabatan Bahagian Tanah

Perolehan Tanah oleh Warganegara Asing

Created on 07 March 2013. Posted in Panduan & Polisi Jabatan

...  Warganegara / Syarikat Asing tidak dibenarkan:       (a) Memiliki tanah pertanian kecuali jika kelonggaran diberi seperti di perenggan (ii) di bawah;       (b) Mengambil bahagian di dalam lelongan ...

Penyatuan Tanah

Created on 07 March 2013. Posted in Panduan & Polisi Jabatan

...  i. keluasan kesemua tanah yang disatukan itu yang dipegang di bawah hakmilik Pejabat Tanah melebihi 4 hektar; ii. Jika lot yang hendak disatukan itu adalah dipegang sebahagiannya di bawah hakmilik ...

Pecah Sempadan

Created on 07 March 2013. Posted in Panduan & Polisi Jabatan

... bahagian supaya tiap-tiap satunya dipegang di bawah hakmilik-hakmilik yang berasingan oleh tuan punya yang sama atau tuan punya bersama yang sama. (Sek. 135(1))    2. Peruntukan Undang-Undang 2.1 ...

Permit

Created on 07 March 2013. Posted in Panduan & Polisi Jabatan

... tanah, selain dari hutan simpanan, menurut peruntukan-peruntukan Bab 3 Bahagian Empat; b.         memberi permit bagi penggunaan ruang udara atas tanah Kerajaan atau tanah rizab mengikut peruntukan Bab ...

Mengeluarkan Tanah dari Kawasan Bukit Yang Diwartakan

Created on 07 March 2013. Posted in Panduan & Polisi Jabatan

... daripada warta berkenaan terlebih dahulu. b) Pengeluaran tanah dari kawasan tanah bukit yang diwartakan boleh dibuat ke atas sebahagian lot. c) Permohonan hendaklah dibuat oleh pemilik tanah berdaftar ...

Tukar Syarat Tanah

Created on 07 March 2013. Posted in Panduan & Polisi Jabatan

... berkenaan, atau boleh mengarahkan Pengarah Negeri atau Pentadbir Tanah, mengikut mana yang berkenaan, untuk menjalankan semua atau sebahagian daripada kuasa-kuasa itu. 2.3 (Act 56 of 1965) National Land ...

Lesen Pendudukan Sementara

Created on 07 March 2013. Posted in Panduan & Polisi Jabatan

... Bab 2 Bahagian Empat; 2.2  Seksyen 43, KTN          Orang-orang dan badan-badan yang boleh dilupuskan tanah kepadanya.       Tertakluk kepada peruntukan Bahagian Tiga Puluh Tiga (A), Kuasa pelupusan ...

Panduan Pemberimilikan Tanah Kerajaan

Created on 07 March 2013. Posted in Panduan & Polisi Jabatan

... atau badan yang namanya tercatat dalam hakmilik itu tertakluk kepada syarat-syarat tertentu.  Petuntukan-peruntukan berhubung pemberimilikan kebanyakannya didapati di Bahagian Lima KTN. Dalam seksyen ...

Soalan Lazim

Created on 07 March 2013. Posted in Info Pantas

... aksesori (jika ada) ; - dan Pembahagian unit syer sebagai penentuan hak. 4. Apakah e-Tanah? e-Tanah ini ialah projek untuk membangunkan sistem pengurusan dan pentadbiran tanah yang ...

Unit Majlis & Keraian

Created on 22 February 2013. Posted in Unit KP

Menyelaras, mengatur dan melaksanakan program-program berbentuk sambutan, keraian dan majlis rasmi Kerajaan Negeri dan Persekutuan di Peringkat daerah, mukim & kampung yang diuruskan oleh Bahagian Pembangunan ...

Tarikan Utama

Created on 19 February 2013. Posted in Info Pantas

... ini membawa kebanggaan kepada negara dan ketiga terpanjang di dunia. Ia adalah sepanjang 13.5 kilometer di mana 8.4 kilometer daripadanya merentasi laut. Ia menghubungkan bahagian pulau dengan tanah besar ...

Pentadbiran Negeri

Created on 19 February 2013. Posted in Info Pantas

             Sepertimana negeri-negeri lain di Malaysia, Pulau Pinang juga mempunyai pentadbiran kerajaan tersendiri. Pulau Pinang dari segi perlembagaan diketuai oleh Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua ...

Sejarah Pulau Pinang

Created on 19 February 2013. Posted in Info Pantas

... – Armenian Street yang diduduki oleh orang Armenia dan Acheen Street, tempat tinggal orang-orang Acheh, Sumatra dan Melayu. Pada tahun 1832, Pulau Pinang menjadi sebahagian daripada Negeri-negeri Selat ...