MANJA PDTSPS

Manual Jabatan atau singkatannya MANJA PDTSPS diilhamkan sebagai usaha menyediakan kemudahan kepada Pegawai dan Staf serta orang awam untuk membuat rujukan pantas berhubung tatacara/prosedur/bayaran pelbagai urusan permohonan di Pejabat Daerah Dan Tanah. Isi kandungan MANJA direka khas dengan memberi fokus kepada senarai perkhidmatan yang disediakan berdasarkan keperluan urusan orang awam dengan Pejabat Daerah Dan Tanah.

Klik pada gambar dibawah untuk muat turun fail pdf.

COVER MANJA

Chief Information Officer

DO Marlia

Nama CIO : Marlia Bt Mohd Belia
Jawatan : Pegawai Daerah
Gred Jawatan : M54
No.Tel / Faks : 04-5857800 / 04-5821003
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Peranan dan tanggungjawab CIO adalah seperti berikut:
1. Membantu Y.B. Setiausaha Kerajaan Negeri dalam melaksanakan tugas - tugas yang melibatkan keselamatan ICT;
2. Menentukan keperluan keselamatan ICT;
3. Menyelaras dan mengurus pelan latihan dan program kesedaran keselamatan ICT seperti penyediaan Dasar Keselamatan ICT SUK Pulau Pinang serta pengurusan risiko dan pengauditan;
4. Bertanggungjawab ke atas perkara - perkara yang berkaitan dengan keselamatan ICT SUK Pulau Pinang.

    20bi
    17bi
    local info
    penang info
    23

35 32 eperkhidmatan

b2 g 31