How To

How To Harden Your Web Server

Terdapat beberapa langkah yang boleh diambil untuk melakukan Apache Hardening dan IIS Hardening bagi memastikan keselamatan web server anda. Sumber diperolehi daripada Mesyuarat UGM Bil 1/2009 anjuran MAMPU pada 7 April 2009.

1. Apache Hardening.

2. IIS Hardening and Steps to be taken.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

How to Check and Prevent SQL Injection and Cross Site Scripting

Trend ancaman keselamatan ICT masa kini banyak melibatkan serangan SQL Injection dan Cross Site Scripting. Sehubungan itu, MAMPU dengan kerjasama PRISMA dan SCAN Associates telah memberikan panduan melaksanakan serangan serta langkah pencegahan dalam SQL Injection dan Cross Site Scripting. Langkah ini amat berguna kepada pentadbir-pentadbir sistem bagi menyemak samada laman web agensi anda mempunyai kelemahan terhadap serangan-serangan tersebut. Untuk maklumat lanjut, boleh hubungi Unit Keselamatan dan Pangkalan Data, Pusat Teknologi Maklumat dan Komunikasi Negeri.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Convert Fail Ke PDF

Perisian yang boleh digunakan untuk tujuan ini ialah PDFCreator(percuma).Ia digunakan seperti printer di dalam Ms Word,Ms PowerPoint atau mana-mana aplikasi Windows yang lain. Contoh penggunaan di dalam Ms Word (kaedah ini juga terpakai untuk semua perisian lain).

  1. Buka fail untuk dijadikan PDF format
  2. Pergi ke File > Print
  3. Klik pada drop down menu dibawah Printer,dan pilih PDFCreator
  4. Tekan OK untuk teruskan.

Perisian ini boleh didapati di bawah ruangan Muat Turun

(Hanya pengguna level Administrator sahaja boleh memasang perisian ini)

 

    20bi
    17bi
    local info
    penang info
    23

35 32 eperkhidmatan

b2 g 31