Water Enactment 1967

Enakmen Air

1. Definisi

Sungai bermaksud terusan, saliran, aliran air semula jadi yang diwartakan di dalam Enakmen Air 1967.

  

2. Peruntukan Undang-Undang

2.1 Undang-undang Air 1967 memperuntukan seksyen seperti berikut:-

(i)

(ii)

 

(iii)

(iv)

 

(v)

Membina sebarang jambatan, jeti atau pelantar mendarat (selain dari tempat mandi) di atas atau ditebing sebarang sungai yang lebarnya melebihi 20 kaki.

Mengubah aliran sungai dengan cara membina longkang, parit, terusan, air daripada sumber semula jadi dan sebagainya.

Mengalih aliran air sungai bagi tujuan menjana elektrik.

Mengalih aliran air sungai bagi tujuan:

(a)   Persendirian atau keluarga

(b)   Penanaman padi

(c)   Perusahaan dan lain-lain

Mendiri atau membina sebarang dinding atau tembok penahan di sepanjang tebing sungai atau mendirikan sebarang bangunan atau struktur dalam lingkungan 50’ dari tebing sungai atau terusan banjir yang diwartakan.

Sek. 5 (i) (c)

Sek. 7 (i)

 

Sek. 7 (iii)

Sek. 7 (iv) (a)

Sek. 7 (iv) (b)

Sek. 7 (iv) (c)

Sek. 14 (i)

2.2       Bayaran proses mengikut Jadual II (ITEM 17) Peraturan Tanah Negeri 2005 yang dikenakan sebanyak RM300.00 bagi setiap permohonan.

  

3. Isu dan Masalah

1.  a)         Perlu mengemukakan pelan aliran sungai yang asal.

     b)         Takrif “ saliran “ tidak jelas (saliran buatan manusia tidak diiktirafkan).

    20bi
    17bi
    local info
    penang info
    23

35 32 eperkhidmatan

b2 g 31