ADUAL PELAKSANAANPROGRAM KEBAJIKAN KERAJAAN NEGERI PULAU PINANG TAHUN 2014

JADUAL PELAKSANAANPROGRAM KEBAJIKAN KERAJAAN NEGERI PULAU PINANG

TAHUN 2014

i) PROGRAM PENGHARGAAN WARGA EMAS

FASA

TARIKH CUT-OFF SISTEM

TARIKH BAYARAN

1/2014

14 Februari 2014

8 & 9 Mac hingga 21 Mac 2014

2/2014

16 Mei 2014

9 hingga 27 Jun 2014

(14 & 15 Jun 2014 – Kaunter Khas)

3/2014

22 Ogos 2014

8 hingga 26 September 2014

ii) PROGRAM BANTUAN IBU TUNGGAL

FASA

TARIKH CUT-OFF SISTEM

TARIKH BAYARAN

1/2014

16 Mei 2014

9 hingga 27 Jun 2014

(14 & 15 Jun 2014 – Kaunter Khas)

2/2014

22 Ogos 2014

8 hingga 26 September 2014

iii) PROGRAM SKIM PELAJAR EMAS

FASA

TARIKH CUT-OFF SISTEM

TARIKH BAYARAN

1/2014

30 April 2014

19 hingga 30 Mei 2014

iv) PROGRAM ANAK EMAS, WARIS WARGA EMAS DAN WARIS IBU TUNGGAL

FASA

TARIKH CUT-OFF SISTEM

TARIKH BAYARAN

-

-

15hb setiap 2 bulan mulai Februari / Julai 2014

    20bi
    17bi
    local info
    penang info
    23

35 32 eperkhidmatan

b2 g 31