Unit Pendaftaran

  • Mendaftar hakmilik tanah.
  • Mendaftar urusniaga dan bukan urusniaga.
  • Menerima suratcara urusniaga dan bukan urusniaga.
  • Menyemak dokumen untuk menentukan kelayakan pendaftaran selaras dengan peraturan dan perundangan.
  • Membuat catatan memorial pendaftaran ke dalam dokumen hakmilik daftar komputer.
  • Menyedia dan mendaftar hakmilik sementara dan hakmilik kekal.
  • Menyediakan sijil carian rasmi dan carian persendirian bagi tanah milik.
  • Menyemak dan menjilid dokumen hakmilik, suratcara urusniaga dan bukan urusniaga.

    20bi
    17bi
    local info
    penang info
    23

35 32 eperkhidmatan

b2 g 31