Unit Penguatkuasaan Dan Teknikal

  • Menyiasat dan menyediakan laporan aduan orang ramai.
  • Membuat laporan tanah mengenai permohonan permit pengeluaran bahan batuan, permohonan tanah melalui penswastaan dan pengambilan balik tanah.
  • Urus setia Jawatankuasa Khas Pengambilan balik tanah .
  • Menjalankan penguatkuasaan terhadap pengeluaran bahan batuan tanpa permit.
  • Menyediakan pelan tapak cadangan pembangunan.

    20bi
    17bi
    local info
    penang info
    23

35 32 eperkhidmatan

b2 g 31