Unit Hasil

  • Menyelaras, memungut hasil dengan cara yang lebih berkesan.
  • Melicinkan perjalanan sistem pembayaran cukai/hasil setempat.
  • Menyelaraskan laporan pungutan hasil bulanan.
  • Mengumpul maklumat berkaitan hasil tanah bagi tujuan pemantauan .
  • Merangka dasar dan perancangan kutipan tahunan hasil tanah.

    20bi
    17bi
    local info
    penang info
    23

35 32 eperkhidmatan

b2 g 31