Unit Pentadbiran & Kewangan

  • Mengurus hal ehwal pentadbiran dan kewangan secara efektif dan efisyen supaya dapat meningkatkan kualiti pengurusan pentadbiran peringkat daerah.
  • Mengawasi disiplin dan memproses tindakan tatatertib.
  • Mengurus segala cuti kakitangan
  • Menyedia dan memproses dokumen persaraan.
  • Menyelaras kursus-kursus, seminar dan bengkel bagi meningkatkan kefahaman tentang dasar dan peraturan kerja semasa.
  • Menyelaras Penilaian prestasi tahunan dan Panel Pengurusan Sumber Manusia (PPSM)

    20bi
    17bi
    local info
    penang info
    23

35 32 eperkhidmatan

b2 g 31