Carian
Carian Sahaja:
Jumlah: 12 hasil carian ditemui.

Lesen Pendudukan <span class="highlight">Sementara</span>

Dicipta pada 07 Mac 2013. Posted in Panduan & Polisi Jabatan

1. Definisi Lesen Pendudukan Sementara ialah satu bentuk pelupusan tanah oleh Pihak Berkuasa Negeri iaitu satu cara di mana Pihak Berkuasa Negeri membenarkan tanah tertentu diduduki atau digunakan seperti ...

Piagam Pelanggan Unit Pendaftaran

Dicipta pada 19 Mei 2017. Posted in Piagam Pelanggan

... PENDAFTARAN HAKMILIK Penyediaan suratan hakmilik sementara (QT) -Setelah menerima dokumen yang lengkap daripada Unit Pembangunan dan Pelupusan Tanah 7 hari bekerja Penyediaan ...

Piagam Pelanggan Unit Penguatkuasaan & Teknikal

Dicipta pada 19 Mei 2017. Posted in Piagam Pelanggan

...  Menyediakan Laporan Tanah : 7 hari bekerja Fail PTSPS/A – ( Serah & Beri Milik Semula)   Fail PTSPS/H – ( Lesen Pendudukan Sementara)   Fail ...

Piagam Pelanggan Unit Pembangunan & Pelupusan

Dicipta pada 19 Mei 2017. Posted in Piagam Pelanggan

JENIS PERKHIDMATAN JANGKA MASA   Permohonan Lesen Pendudukan Sementara Jangka                                                            7 hari Pendek                                                                                                                           ...

W3C

Dicipta pada 24 Julai 2014. Posted in Uncategorised

... melayari laman ini, anda akan menemui ikon ""  pada bahagian bawah kandungan/artikel tersebut. Klik padanya dan satu tetingkap baru akan muncul. Sila tunggu sebentar sementara laman tersebut sedang ...

Unit Pelupusan Tanah

Dicipta pada 20 Mac 2013. Posted in Unit Pengurusan Tanah

Permohonan tanah biasa oleh orang perseorangan/swasta, jabatan kerajaan yang kurang dari 10 ekar. Permohonan tanah besar-besaran berkelompok . Permohonan Lesen Pendudukan Sementara (LPS). Permohonan ...

Unit Pendaftaran

Dicipta pada 20 Mac 2013. Posted in Unit Pengurusan Tanah

... dan perundangan. Membuat catatan memorial pendaftaran ke dalam dokumen hakmilik daftar komputer. Menyedia dan mendaftar hakmilik sementara dan hakmilik kekal. Menyediakan sijil carian rasmi dan carian ...

Penyerahan & Pemberimilikan Semula

Dicipta pada 07 Mac 2013. Posted in Panduan & Polisi Jabatan

... bagi tanah-tanah yang dipegang di bawah hakmilik kekal (FT) dan / atau hakmilik sementara (QT). 3.2 Dua atau lebih lot-lot dipegang dibawah hakmilik kekal atau hakmilik sementara atau kombinasi kedua-duanya ...

Penyatuan Tanah

Dicipta pada 07 Mac 2013. Posted in Panduan & Polisi Jabatan

... Undang-Undang  Seksyen 146(1) Kanun Tanah Negara memperuntukan : Hakmilik-hakmilik tersebut hendaklah hakmilik tetap atau hakmilik sementara sambungan dari hakmilik tetap; Hakmilik-hakmilik tersebut ...

Pecah Sempadan

Dicipta pada 07 Mac 2013. Posted in Panduan & Polisi Jabatan

... dan mendaftar hakmilik-hakmilik.   2.4 Pengeluaran Hakmilik ( Sek. 139 )            a) Apabila pemohonan pecah sempadan telah diluluskan dan pihak pemohon telah memohon untuk dikeluarkan hakmilik sementara ...

Panduan Pemberimilikan Tanah Kerajaan

Dicipta pada 07 Mac 2013. Posted in Panduan & Polisi Jabatan

...  penggunaannya atau pendudukan di atasnya secara pegangan hakmilik, lesen pendudukan sementara, atau secara perizapan, atau untuk pengeluaran bahan batuan yang diberi secara pengeluaran permit atau ...