Carian
Carian Sahaja:
Jumlah: 51 hasil carian ditemui.
Laman 2 of 3

Unit Pelupusan Tanah

Dicipta pada 20 Mac 2013. Posted in Unit Pengurusan Tanah

Permohonan tanah biasa oleh orang perseorangan/swasta, jabatan kerajaan yang kurang dari 10 ekar. Permohonan tanah besar-besaran berkelompok . Permohonan Lesen Pendudukan Sementara (LPS). Permohonan ...

Bahasa Lain

Dicipta pada 20 Mac 2013. Posted in Dasar/Polisi

PENAFIAN Laman yang akan dipaparkan selepas memilih bahasa nanti dibuat secara automatik oleh enjin penterjemah yang disediakan oleh  Microsoft Translator. Ada kemungkinan proses penterjemahan tersebut ...

Amanat DO

Dicipta pada 19 Mac 2013. Posted in Profail Korporat

... mungkin kepada rakyat. Semoga maklumat - maklumat yang dipaparkan dapat dimanafaatkan oleh semua yang melayari laman ini. Oleh yang demikian, saya mengalu-alukan anda semua agar melayari laman ini, moga ...

Kebenaran Pindahmilik/Mencagar/Memajak

Dicipta pada 07 Mac 2013. Posted in Panduan & Polisi Jabatan

... dibuat oleh pemilik tanah sendiri ataupun melalui Pihak Guaman yang dilantik oleh kedua-dua pihak (Penjual dan Pembeli). Permohonan hendaklah disertakan dengan dokumen-dokumen yang berkaitan. b. ...

Penyerahan & Pemberimilikan Semula

Dicipta pada 07 Mac 2013. Posted in Panduan & Polisi Jabatan

... Seksyen 204A hingaa 204H, Kanun Tanah Negara 1965. Ianya boleh dianggap sebagai alternatif kepada Seksyen 12A dan Seksyen 137, Kanun Tanah Negara 1965. 3. Cara-cara Memohon 3.1 Permohonan boleh dibuat ...

Penyatuan Tanah

Dicipta pada 07 Mac 2013. Posted in Panduan & Polisi Jabatan

1. Definisi Dua lot tanah atau lebih yang dipegang oleh seorang tuanpunya di bawah hakmilik berasingan, boleh disatukan supaya menjadi satu lot yang dipegang di bawah satu hakmilik sahaja. 2. Peruntukan ...

Pecah Bahagian

Dicipta pada 07 Mac 2013. Posted in Panduan & Polisi Jabatan

1. Definisi Takrif pecah bahagian tanah ialah tanah yang dipegang di bawah hakmilik tetap (sama ada Hakmilik Pejabat Pendaftar atau Hakmilik Pejabat Tanah) yang dipegang oleh dua orang atau lebih sebagai ...

Pecah Sempadan

Dicipta pada 07 Mac 2013. Posted in Panduan & Polisi Jabatan

... bahagian supaya tiap-tiap satunya dipegang di bawah hakmilik-hakmilik yang berasingan oleh tuan punya yang sama atau tuan punya bersama yang sama. (Sek. 135(1))    2. Peruntukan Undang-Undang 2.1 ...

Permit

Dicipta pada 07 Mac 2013. Posted in Panduan & Polisi Jabatan

... KTN     Orang-orang dan badan-badan yang boleh dilupuskan tanah kepadanya.             Tertakluk kepada peruntukan Bahagian Tiga Puluh Tiga (A), Kuasa pelupusan yang diberi kepada Pihak Berkuasa Negeri ...

Mengeluarkan Tanah dari Kawasan Bukit Yang Diwartakan

Dicipta pada 07 Mac 2013. Posted in Panduan & Polisi Jabatan

... 5 paras. (Pembangunan adalah dihadkan berdasarkan ketinggian ‘paras’ sahaja dan tidak ‘plot ratio’ oleh kerana plot ratio hanya menghadkan keluasan tetapi tidak mengjadkan ketinggian bangunan). c) ...

Tukar Syarat Tanah

Dicipta pada 07 Mac 2013. Posted in Panduan & Polisi Jabatan

 Mengubah Jenis Penggunaan Tanah 1. Definisi 1. Seksyen 124, Kanun Tanah Negara 1965 memperuntukkan bahawa tuanpunya boleh memohon kepada Pihak Berkuasa Negeri untuk mengubah atau mengenakan jenis ...

Lesen Pendudukan Sementara

Dicipta pada 07 Mac 2013. Posted in Panduan & Polisi Jabatan

1. Definisi Lesen Pendudukan Sementara ialah satu bentuk pelupusan tanah oleh Pihak Berkuasa Negeri iaitu satu cara di mana Pihak Berkuasa Negeri membenarkan tanah tertentu diduduki atau digunakan seperti ...

Panduan Pemberimilikan Tanah Kerajaan

Dicipta pada 07 Mac 2013. Posted in Panduan & Polisi Jabatan

... dengannya suatu hakmilik berdaftar pada masa itu sedia ada baginya, sama ada tetap atau sementara, sama ada untuk selama-lamanya atau untuk suatu tempoh beberapa tahun, dan sama ada diberikan oleh ...

Soalan Lazim

Dicipta pada 07 Mac 2013. Posted in Info Pantas

1. Bilakah permohonan pengurangan cukai tanah dibuat? Permohonan pengurangan cukai tanah boleh dibuat pada setiap tahun dan dikemukakan kepada Pentadbir Daerah dan Tanah yang berkenaan (lokasi ...

Unit Majlis & Keraian

Dicipta pada 22 Februari 2013. Posted in Unit KP

Menyelaras, mengatur dan melaksanakan program-program berbentuk sambutan, keraian dan majlis rasmi Kerajaan Negeri dan Persekutuan di Peringkat daerah, mukim & kampung yang diuruskan oleh Bahagian Pembangunan ...

Destinasi Menarik

Dicipta pada 22 Februari 2013. Posted in Profail Daerah

... Di Jeti Bukit Tambun. Bagi Anda Yang Menaiki Kenderaan Sendiri Yang Datang Dari Utara Atau Selatan Melalui Lebuhraya Plus Anda Boleh Keluar Di Laluan Keluar Bukit Tambun. Dengan Keluasan Pulau Aman - 180 ...

Produk Tempatan

Dicipta pada 22 Februari 2013. Posted in Profail Daerah

... Diantaranya ialah : Sentiasa segar dengan bau buah-buahan yang menyelerakan Menggunakan gula pasir bermutu tinggi, ia tidak menggunakan Ibu gula ( SAKARIN ) yang boleh memudaratkan kesihatan ...

Pengangkutan Awam

Dicipta pada 19 Februari 2013. Posted in Info Pantas

... disediakan oleh MPPP adalah seperti berikut (risalah bas disertakan):- Tiada bayaran tambang dikenakan. Laluan bas adalah dari Pengkalan Weld (Feri) ke Komtar sejauh 8 km (pergi balik) dengan ...

Pentadbiran Negeri

Dicipta pada 19 Februari 2013. Posted in Info Pantas

             Sepertimana negeri-negeri lain di Malaysia, Pulau Pinang juga mempunyai pentadbiran kerajaan tersendiri. Pulau Pinang dari segi perlembagaan diketuai oleh Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua ...

Sejarah Pulau Pinang

Dicipta pada 19 Februari 2013. Posted in Info Pantas

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Sejarah Pulau Pinang bermula dalam tahun 1786, apabila Captain Francis Light membuat perjanjian dengan Sultan Kedah. Dia memperolehi Pulau Pinang bagi pihak Syarikat Hindia Timur dari ...