Carian
Carian Sahaja:
Jumlah: 30 hasil carian ditemui.
Laman 2 of 2

Pecah Bahagian

Dicipta pada 07 Mac 2013. Posted in Panduan & Polisi Jabatan

... menyertai pecah bahagian berkenaan (isitu tidak menandatangani tetapi membenarkan pecah bahagian dibuat). (Sek. 142(1)) 2.3 Syarat-syarat Sek. 142(1) Pecah bahagian tanah hanya boleh diluluskan jika ...

Pecah Sempadan

Dicipta pada 07 Mac 2013. Posted in Panduan & Polisi Jabatan

... Tanah bagi tanah yang diepagang di bawah hakmilik pejabat tanah.   2.2 Syarat-syarat ( Sek. 136 (1) ) Pecah sempadan tanah hanya boleh diluluskan jika memenuhi syarat-syarat berikut :            a) ...

Permit

Dicipta pada 07 Mac 2013. Posted in Panduan & Polisi Jabatan

... cara Pihak Berkuasa Negeri melupuskan tanah seperti yang diperuntukkan dalam Seksyen 42(1) KTN. Syarat-syarat ini tidak terpakai kepada tanah yang tertakluk kepada Jadual Ketiga Akta KTN (Hakmilik Pulau ...

Mengeluarkan Tanah dari Kawasan Bukit Yang Diwartakan

Dicipta pada 07 Mac 2013. Posted in Panduan & Polisi Jabatan

... Penting a) Pemajuan ke atas lot-lot tanah yang tertakluk kepada akta ini adalah tidak dibenarkan, walaupun lot-lot tanah yang syarat nyatanya adalah ‘First Grade’ kecuali lot-lot tersebut dikeluarkan ...

Lesen Pendudukan Sementara

Dicipta pada 07 Mac 2013. Posted in Panduan & Polisi Jabatan

... mana-mana undang-undang bertulis lain.     Dengan syarat bahawa tidaklah menjadi perlu bagi sesebuah perbadanan mempunyai kuasa memegang tanah untuk membolehkannya memohon, dan dikeluarkan kepadanya, ...

Panduan Pemberimilikan Tanah Kerajaan

Dicipta pada 07 Mac 2013. Posted in Panduan & Polisi Jabatan

... atau badan yang namanya tercatat dalam hakmilik itu tertakluk kepada syarat-syarat tertentu.  Petuntukan-peruntukan berhubung pemberimilikan kebanyakannya didapati di Bahagian Lima KTN. Dalam seksyen ...

Hari Tanpa Beg Plastik

Dicipta pada 28 Julai 2010. Posted in Uncategorised

... bermula Januari tahun depan, kesemua supermarket, hypermarket dan minimarket dikenakan syarat tambahan supaya memenuhi Hari Tanpa Beg Plastik untuk memperbaharui lesen perniagaan mereka. Semua kedai runcit ...

Permohonan Pendudukan Sementara (TOL)

Dicipta pada 12 Ogos 2008. Posted in Uncategorised

...  LPS tidak boleh dikeluarkan bagi tujuan mengeluarkan bahan-bahan perhutanan dan bahan-bahan mineral/galian. 2.4 LPS yang dikeluarkan adalah tertakluk kepada syarat-syarat seperti ...