Carian
Carian Sahaja:
Jumlah: 12 hasil carian ditemui.

Pecah <span class="highlight">Sempadan</span>

Dicipta pada 07 Mac 2013. Posted in Panduan & Polisi Jabatan

1. Definisi Pecah sempadan tanah bermaksud bahawa tanah yang dipegang di bawah hakmilik tetap (samada hakmilik Pejabat Pendaftar atau hakmilik Pejabat Tanah ) di pecah sempadankan kepada dua atau lebih ...

Borang Temujanji Pejabat Daerah dan Tanah Seberang Perai Selatan

Dicipta pada 13 Julai 2021. Posted in Uncategorised

... Pembangunan & Pelupusan Tanah 1. Tukar Syarat Tanah 2. Pecah Bahagian Tanah 3. Pecah Sempadan Tanah 4. Cantuman Tanah 5. Serah Balik Dan Beri Milik Semula (204D) 6. Pembatalan Lot Daripada Warta Tanah ...

Piagam Pelanggan Unit Penguatkuasaan & Teknikal

Dicipta pada 19 Mei 2017. Posted in Piagam Pelanggan

... PTSPS/C- (Pecah Sempadan / Bahagian)   Fail PTSPS/E – (Tukar Syarat )   Fail PTSPS/B – ( Pengambilan & r.o.w )   Fail PTSPS/F – ( Hasil ...

Piagam Pelanggan Unit Pembangunan & Pelupusan

Dicipta pada 19 Mei 2017. Posted in Piagam Pelanggan

... Pecah Sempadan (Sek. 135)   6 minggu   Permohonan Cantuman Tanah   6 minggu   Warta Tanah Bukit 12 minggu   Permohonan Kebenaran Merancang  ...

Unit Pembangunan Tanah

Dicipta pada 20 Mac 2013. Posted in Unit Pengurusan Tanah

Permohonan penyerahan balik dan pemberimilikan semula tanah. Permohonan serentak pecah sempadan dan ubah syarat tanah. Permohonan ubah syarat , pecah sempadan/bahagian tanah. Permohonan penyatuan ...

Penyerahan & Pemberimilikan Semula

Dicipta pada 07 Mac 2013. Posted in Panduan & Polisi Jabatan

Prosedur Permohonan 1. Definisi Penyerahan dan berimilik semula ini bermaksud pemohon menyerah lot tanah atau beberapa lot tanah yang bersempadan kepada kerajaan dan serta merta memohon untuk pemberimilikan ...

Penyatuan Tanah

Dicipta pada 07 Mac 2013. Posted in Panduan & Polisi Jabatan

... mempunyai Mukim / Bandar / Pekan / yang sama; dan Adalah dianggap berdampingan jika tiap-tiap satunya berkongsi satu sempadan. 2.1 Syarat-syarat penyatuan tanah (Seksyen 147 (2)(3)) a. Untuk penyatuan ...

Pecah Bahagian

Dicipta pada 07 Mac 2013. Posted in Panduan & Polisi Jabatan

... tanah tanpa kebenaran tuanpunya bersama yang lain. b. Memenuhi kehendak kelulusan yang hendak diletakhak kepada tiap-tiap tuanpunya bersama. c. Syarat-syarat lain yang sama seperti pecah sempadan ‘mutatis ...

Permit

Dicipta pada 07 Mac 2013. Posted in Panduan & Polisi Jabatan

... tambahan kepada mana-mana binaan atas tanah bersempadan; Dengan syarat bahawa dalam kes yang melibatkan tanah rizab, keizinan pegawai yang pada masa itu mempunyai kawalan di atasnya diperolehi terlebih ...

Tukar Syarat Tanah

Dicipta pada 07 Mac 2013. Posted in Panduan & Polisi Jabatan

... apa-apa syarat yang baru atau sekatan kepentingan. 2.2 Sek.124A Permohonan secara serentak untuk pecah sempadan tanah dan di bawah seksyen 124(1) mengenai petak-petak pecah sempadan yang dicadangkan ...

Sejarah Pulau Pinang

Dicipta pada 19 Februari 2013. Posted in Info Pantas

... diberi nama George Town, sempena nama Putera Wales. Sempadan kawasan itu ialah jalan-jalan Light Street, Chulia Street, Pitt Street (Jalan Masjid Kapitan Keling) dan Bishop Street. Untuk menggalakkan ...

Pembelajaran Secara Online e-Pembelajaran Sektor Awam (EPSA)

Dicipta pada 12 Ogos 2008. Posted in Uncategorised

... capaian latihan melalui pembelajaran atas talian (online learning). Pada masa ini terdapat 74 kursus yang bermutu yang boleh diikuti melalui sistem EPSA oleh penjawat awam tanpa batasan masa dan sempadan ...