Carian
Carian Sahaja:
Jumlah: 12 hasil carian ditemui.

<span class="highlight">Lesen</span> Pendudukan Sementara

Dicipta pada 07 Mac 2013. Posted in Panduan & Polisi Jabatan

1. Definisi Lesen Pendudukan Sementara ialah satu bentuk pelupusan tanah oleh Pihak Berkuasa Negeri iaitu satu cara di mana Pihak Berkuasa Negeri membenarkan tanah tertentu diduduki atau digunakan seperti ...

Piagam Pelanggan Unit Penguatkuasaan & Teknikal

Dicipta pada 19 Mei 2017. Posted in Piagam Pelanggan

...  Menyediakan Laporan Tanah : 7 hari bekerja Fail PTSPS/A – ( Serah & Beri Milik Semula)   Fail PTSPS/H – ( Lesen Pendudukan Sementara)   Fail ...

Piagam Pelanggan Unit Pembangunan & Pelupusan

Dicipta pada 19 Mei 2017. Posted in Piagam Pelanggan

JENIS PERKHIDMATAN JANGKA MASA   Permohonan Lesen Pendudukan Sementara Jangka                                                            7 hari Pendek                                                                                                                           ...

Piagam Pelanggan Bahagian Pengurusan Daerah

Dicipta pada 11 Ogos 2015. Posted in Piagam Pelanggan

... dan Perkhidmatan Harta. 3 hari bekerja Urusan Mematikan Setem Hasil bagi semua jenis perjanjian akan dilaksanakan dengan segera Sertamerta Permohonan lesen ...

Hari Tanpa Beg Plastik

Dicipta pada 29 Mac 2013. Posted in Uncategorised

... tahun depan, kesemua supermarket, hypermarket dan minimarket dikenakan syarat tambahan supaya memenuhi Hari Tanpa Beg Plastik untuk memperbaharui lesen perniagaan mereka. Semua kedai runcit juga dikehendaki ...

Unit Pelupusan Tanah

Dicipta pada 20 Mac 2013. Posted in Unit Pengurusan Tanah

Permohonan tanah biasa oleh orang perseorangan/swasta, jabatan kerajaan yang kurang dari 10 ekar. Permohonan tanah besar-besaran berkelompok . Permohonan Lesen Pendudukan Sementara (LPS). Permohonan ...

Penyatuan Tanah

Dicipta pada 07 Mac 2013. Posted in Panduan & Polisi Jabatan

... dokumen Surat Kuasa Wakil (Power of Attorney) (jika berkaitan) f. Salinan bil cukai tanah yang telah dijelaskan. g. Surat perlantikan daripada Jurukur Berlesen. h. Borang 12B – jika perlu. i. Salinan ...

Pecah Sempadan

Dicipta pada 07 Mac 2013. Posted in Panduan & Polisi Jabatan

...  f. Salinan dokumen Surat Kuasa Wakil (Power of Attorney) jika berkaitan. g. Salinan bil cukai tanah yang terkini dijelaskan. h. Surat perlantikan daripada Jurukur Berlesen. i. Borang 12B – jika ...

Panduan Pemberimilikan Tanah Kerajaan

Dicipta pada 07 Mac 2013. Posted in Panduan & Polisi Jabatan

...  penggunaannya atau pendudukan di atasnya secara pegangan hakmilik, lesen pendudukan sementara, atau secara perizapan, atau untuk pengeluaran bahan batuan yang diberi secara pengeluaran permit atau ...

Notis Hak Cipta

Dicipta pada 29 Januari 2013. Posted in Dasar/Polisi

... Pejabat Daerah Dan Tanah Seberang Perai Selatan kecuali dinyatakan sebaliknya. Tiada mana-mana bahagian portal ini boleh diubah, disalin, diedar, dihantar semula, disiarkan, dipamerkan, diterbitkan, dilesenkan, ...

Hari Tanpa Beg Plastik

Dicipta pada 28 Julai 2010. Posted in Uncategorised

... bermula Januari tahun depan, kesemua supermarket, hypermarket dan minimarket dikenakan syarat tambahan supaya memenuhi Hari Tanpa Beg Plastik untuk memperbaharui lesen perniagaan mereka. Semua kedai runcit ...

Permohonan Pendudukan Sementara (TOL)

Dicipta pada 12 Ogos 2008. Posted in Uncategorised

1.         Pendahuluan 1.1 Pengeluaran Lesen Pendudukan Sementara adalah salah satu daripada cara-cara kerajaan melupuskan tanah. LPS hanya boleh dikeluarkan ke atas tanah-tanah ...