Carian
Carian Sahaja:
Jumlah: 21 hasil carian ditemui.
Laman 1 of 2

Dasar/Polisi

Dicipta pada 29 Januari 2013. Posted in Kategori

Dasar dan Polisi Jabatan

Manual <span class="highlight">Jabatan</span> PDTSPS

Dicipta pada 05 Mei 2017. Posted in Profail Korporat

Manual Jabatan atau singkatannya MANJA PDTSPS diilhamkan sebagai usaha menyediakan kemudahan kepada Pegawai dan Staf serta orang awam untuk membuat rujukan pantas berhubung tatacara/prosedur/bayaran pelbagai ...

Pekeliling

Dicipta pada 29 September 2016. Posted in Uncategorised

... Rujukan Klasifikasi Rekod Baharu Pekeliling Bil 1 Tahun 2014 - Polisi Perkongsian Data Geospatial Negeri Pulau Pinang Pekeliling Bil 1 Tahun 2015 - Langganan Surat Khabar Jabatan/Agensi Negeri Pulau ...

Data Terbuka Kerajaan 1.0

Dicipta pada 01 Jun 2016. Posted in Uncategorised

...  (iii) Logo organisasi sektor awam atau jabatan; (iv) Lambang diraja dan lambang tentera; (v) Hak pihak ketiga yang mana pemilik data tiada kuasa terhadapnya; (vi) Sebarang hak harta intelek termasuk ...

Enakmen Kebebasan Maklumat Pulau Pinang 2010 (FOI)

Dicipta pada 27 Mei 2016. Posted in Info Pantas

... 2014; dan Kaedah-Kaedah Lembaga Rayuan Kebebasan Maklumat Pulau Pinang 2014 Mana-mana individu yang ingin mendapatkan sebarang maklumat daripada Jabatan Kerajaan Negeri, Badan Berkanun Negeri ...

Piagam Pelanggan Bahagian Pengurusan Daerah

Dicipta pada 11 Ogos 2015. Posted in Piagam Pelanggan

... akan dikemukakan ke Jabatan Penilai dan Perkhidmatan Harta 3 hari bekerja Surat makluman nilai duit setem akan dihantar kepada pemohon setelah mendapat maklumbalas daripada Jabatan Penilai ...

Objektif PDTSPS

Dicipta pada 04 November 2013. Posted in Profail Korporat

... di daerah sehingga peringkat yang maksimum dan menjayakan matlamat dan dasar kerajaan negeri dan persekutuan. 3.Mengekalkan penyelarasan di antara jabatan-jabatan kerajaan dan agensi-agensi lain diperingkat daerah ...

Tips

Dicipta pada 22 Mac 2013. Posted in ICT@Work

... Web 5 Bintang bertujuan mempertingkatkan pencapaian portal / laman web jabatan / agensi negeri dalam Malaysia Government Portals / Websites Assessment (MGPWA) pada tahun 2011. Slaid pembentangan adalah ...

Unit Pelupusan Tanah

Dicipta pada 20 Mac 2013. Posted in Unit Pengurusan Tanah

Permohonan tanah biasa oleh orang perseorangan/swasta, jabatan kerajaan yang kurang dari 10 ekar. Permohonan tanah besar-besaran berkelompok . Permohonan Lesen Pendudukan Sementara (LPS). Permohonan ...

Unit-Unit Pengurusan Tanah

Dicipta pada 19 Mac 2013. Posted in Profail Korporat

Unit Pendaftaran Unit Hasil Unit Pembangunan Tanah Unit Teknikal & Penguatkuasaan Unit Pelupusan Panduan Dan Polisi Jabatan Bahagian Tanah

Amanat DO

Dicipta pada 19 Mac 2013. Posted in Profail Korporat

... kebaikan bersama. Melalui laman web ini juga, jabatan ini akan berusaha memastikan bahawa perkhidmatan IT yang diberikan akan mengandungi maklumat yang tepat dan dikemaskini kepada pelanggan dari masa ...

Tukar Syarat Tanah

Dicipta pada 07 Mac 2013. Posted in Panduan & Polisi Jabatan

... 1/2001 menggantikan pekeliling 6/87. Arahan PTg bilangan 2/2001  - tempoh sah bagi ulasan jabatan teknikal untuk MMK. PBN pada 19.9.2001 telah memutuskan bahawa tempoh sah (validity period) ulasan ...

Panduan Pemberimilikan Tanah Kerajaan

Dicipta pada 07 Mac 2013. Posted in Panduan & Polisi Jabatan

... 2/2001 – tempoh sah ulasan jabatan teknikal. 3.3     Pekeliling KPTG Bil. (19) 80 untuk menyambung tempoh pajakan. 3.4     Pekeliling KPTG Bil. 1/1997 – premium namaan RM1,000.00 setiap tapak sekolah. ...

Soalan Lazim

Dicipta pada 07 Mac 2013. Posted in Info Pantas

...  6. Apakah tapak yang terlibat dalam projek perintis? Pengarah Tanah dan Galian negeri Pulau Pinang Pejabat Tanah Daerah Pulau Pinang Jabatan Ukur dan Pemetaan ...

Unit Teknologi Maklumat

Dicipta pada 22 Februari 2013. Posted in Unit KP

... mengawasi penggunaan sistem, peralatan komputer, server dan lain-lain yang berkaitan. Membangunkan dan mengemaskini Laman Web Jabatan. Menyediakan latihan untuk semua pegawai dan anggota termasuk latihan ...

Pentadbiran Negeri

Dicipta pada 19 Februari 2013. Posted in Info Pantas

... pula dibantu oleh Pejabat Setiausaha Kerajaan dan Jabatan-Jabatan Negeri serta Persekutuan dalam melaksanakan hal ehwal pentadbiran negeri.        Pada peringkat Kerajaan Tempatan pula, negeri ini terbahagi ...

Latarbelakang

Dicipta pada 15 Februari 2013. Posted in Profail Korporat

... ke Nibong Tebal atas desakan penduduk di Sungai Acheh, Sungai Bakap dan penduduk Nibong Tebal itu sendiri. Sebenarnya bangunan Pejabat Daerah Nibong Tebal menempatkan 13 buah jabatan kerajaan dan separa ...