Carian
Carian Sahaja:
Jumlah: 36 hasil carian ditemui.
Laman 2 of 2

Sudut 5S

Dicipta pada 24 September 2013. Posted in Profail Korporat

Pengenalan 5S Objektif 5S Dasar 5S Slogan 5S Falsafah 5S Logo 5S Rasional Logo 5S Pencapaian 5S Ahli Jawatankuasa yang terlibat: AJK Audit AJK Induk AJK Promosi AJK Latihan AJK ...

Tips

Dicipta pada 22 Mac 2013. Posted in ICT@Work

... borang ini diedarkan dalam Mesyuarat Kick-Off bersama pihak kontraktor/ pembekal berkenaan untuk ditandatangani. Ini adalah selaras dengan panduan yang digariskan dalam Dasar Keselamatan ICT Negeri. Klik ...

Security Alert/ Advisory

Dicipta pada 22 Mac 2013. Posted in ICT@Work

... Disclosure. Tindakan Pengukuhan: i. Pengukuhan ke atas server web. ii. Menaiktaraf aplikasi Joomla! berdasarkan lampiran yang disertakan dengan SEGERA. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ...

Garis Panduan

Dicipta pada 22 Mac 2013. Posted in ICT@Work

... dan tanggungjawab Pegawai ICTSO adalah sama seperti yang dinyatakan di dalam Dasar Keselamatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi Negeri. Sila klik di sini untuk muat turun Borang Perlantikan Baru/ Kemaskini ...

Unit Pelupusan Tanah

Dicipta pada 20 Mac 2013. Posted in Unit Pengurusan Tanah

... untuk Sijil Kebenaran Carigali (SKC) dan Pajakan Lombong (SL/PL). Permohonan tanah dibawah dasar penswastaan. Permohonan rayuan pengurangan premium. Permohonan pecah bahagian bangunan dan pendaftaran ...

Unit Hasil

Dicipta pada 20 Mac 2013. Posted in Unit Pengurusan Tanah

Menyelaras, memungut hasil dengan cara yang lebih berkesan. Melicinkan perjalanan sistem pembayaran cukai/hasil setempat. Menyelaraskan laporan pungutan hasil bulanan. Mengumpul maklumat berkaitan ...

Perolehan Tanah oleh Warganegara Asing

Dicipta pada 07 Mac 2013. Posted in Panduan & Polisi Jabatan

... asing boleh berlaku dengan cara pembelian dengan menandatangani surat perjanjian jualbeli, melalui warisan harta pesaka anggota keluarga yang meninggal dunia atau melalui pemberian atas dasar kasih sayang ...

Kebenaran Pindahmilik/Mencagar/Memajak

Dicipta pada 07 Mac 2013. Posted in Panduan & Polisi Jabatan

...  Satu salinan Resolusi Syarikat. Semua permohonan hendaklah diisikan dalam 2 salinan. C. Bayaran Yang dikenakan 1. Tanah Kategori Kediaman a) 0.1% daripada harga jualan berdasarkan     ringgit ...

Mengeluarkan Tanah dari Kawasan Bukit Yang Diwartakan

Dicipta pada 07 Mac 2013. Posted in Panduan & Polisi Jabatan

... 5 paras. (Pembangunan adalah dihadkan berdasarkan ketinggian ‘paras’ sahaja dan tidak ‘plot ratio’ oleh kerana plot ratio hanya menghadkan keluasan tetapi tidak mengjadkan ketinggian bangunan). c) ...

Tukar Syarat Tanah

Dicipta pada 07 Mac 2013. Posted in Panduan & Polisi Jabatan

... fomula baru berkuatkuasa pada 1.3.2001. Pekeliling 6/87 menerangkan dasar mengenai bayaran premium tambahan dan cukai tanah bagi permohonan-permohonan mengubah jenis penggunaan tanah dan pekeliling ...

Panduan Pemberimilikan Tanah Kerajaan

Dicipta pada 07 Mac 2013. Posted in Panduan & Polisi Jabatan

... bahagian tepi pantai atau dasar laut untuk suatu tempoh tidak melebihi sembilan puluh sembilan tahun; dan perenggan (d) tidak akan dipakai mengenai pemberimilikan tanah di bawah Akta ini menurut ...

Unit Keselamatan

Dicipta pada 22 Februari 2013. Posted in Unit KP

Membantu KPPD Pengurusan sebagai S/U Keselamatan Daerah dan S/U Pengurusan dan Bantuan Bencana Daerah. Menyediakan laporan pemantauan dan menilai impak pelaksanaan Dasar Kerajaan dan Program untuk ...

Unit Pentadbiran & Kewangan

Dicipta pada 22 Februari 2013. Posted in Unit KP

...  Mengurus segala cuti kakitangan Menyedia dan memproses dokumen persaraan. Menyelaras kursus-kursus, seminar dan bengkel bagi meningkatkan kefahaman tentang dasar dan peraturan kerja semasa. Menyelaras ...

Pencapaian PDTSPS

Dicipta pada 15 Februari 2013. Posted in Profail Korporat

TAHUN 2018: #AktifDigitalPgGov TAHUN 2017: #AktifDigitalPgGov   TAHUN 2016: GOTONG ROYONG PERDANA SIRI 1 TAHUN 2015: ANUGERAH KECEMERLANGAN PENGURUSAN KEWANGAN BERDASARKAN INDEK AKAUNTABILITI ...

Fungsi Bahagian

Dicipta pada 15 Februari 2013. Posted in Profail Korporat

Bahagian Khidmat Pengurusan Mengurus perkara berkaitan kewangan, personel dan pentadbiran bagi melicinkan pelaksanaan tugas semua bahagian dan anggota Pejabat Daerah Seberang Perai Selatan.   ...

Cuti Umum Pada 8 Julai 2016

Dicipta pada 04 Julai 2016. Posted in Pengumuman

Berdasarkan kepada Warta Kerajaan Negeri Pulau Pinang- Hari Kelepasan Am Tahun 2016 Bagi Negeri Pulau Pinang, "Apabila hari kelepasan itu jatuh pada hari Kelepasan Mingguan, maka hari tersebut digantikan ...