Carian
Carian Sahaja:
Jumlah: 7 hasil carian ditemui.

Penyatuan Tanah

Dicipta pada 07 Mac 2013. Posted in Panduan & Polisi Jabatan

1. Definisi Dua lot tanah atau lebih yang dipegang oleh seorang tuanpunya di bawah hakmilik berasingan, boleh disatukan supaya menjadi satu lot yang dipegang di bawah satu hakmilik sahaja. 2. Peruntukan ...

Pecah Bahagian

Dicipta pada 07 Mac 2013. Posted in Panduan & Polisi Jabatan

... tuan punya bersama adalah dipecah bahagikan supaya tertakluk pada tiap-tiap seorang daripada mereka itu di bawah satu hakmilik yang berasingan (yang keluasanya adalah sehampir mungkin kepada bahagiannya). ...

Pecah Sempadan

Dicipta pada 07 Mac 2013. Posted in Panduan & Polisi Jabatan

... bahagian supaya tiap-tiap satunya dipegang di bawah hakmilik-hakmilik yang berasingan oleh tuan punya yang sama atau tuan punya bersama yang sama. (Sek. 135(1))    2. Peruntukan Undang-Undang 2.1 ...

Tukar Syarat Tanah

Dicipta pada 07 Mac 2013. Posted in Panduan & Polisi Jabatan

... berasingan di bawah subseksyen (1) seksyen 124, mengenai tiap-tiap petak pecah sempadan yang dicadangkan itu. (3) Kelulusan permohonan untuk pecah sempadan tanah dan kelulusan permohonan-permohonan di ...

Panduan Pemberimilikan Tanah Kerajaan

Dicipta pada 07 Mac 2013. Posted in Panduan & Polisi Jabatan

... badan yang tersenarai ialah Pesuruhjaya Tanah Persekutuan dan syarikat kerjasama (tertakluk kepada syarat tambahan negeri masing-masing). Di negeri Kelantan, tanah Kerajaan tidak boleh ...

Destinasi Menarik

Dicipta pada 22 Februari 2013. Posted in Profail Daerah

... Tebal. Pada ketika itu juga, bermulalah kerlipan romantis sang keli-kelip sebagai kelip - kelip cahaya Sungai Kerian dalam simfoni lampu yang indah, kerana mereka cuba untuk menarik pasangan masing-masing. ...