Objektif PDTSPS

1.Untuk mengekalkan kerjasama yang berkesan di antara rakyat dan kerajaan melalui kemajuan masyarakat, keselamatan dan aspek-aspek lain secara berterusan.

2.Merancang, menyelaras dan melaksanakan pembangunan tanah di daerah sehingga peringkat yang maksimum dan menjayakan matlamat dan dasar kerajaan negeri dan persekutuan.

3.Mengekalkan penyelarasan di antara jabatan-jabatan kerajaan dan agensi-agensi lain diperingkat daerah demi membangunkan sebuah masyarakat yang maju dan damai.

4.Peningkatan perkhidmatan yang cekap dan berkesan dapat diwujudkan untuk kepentingan rakyat melalui cara yang penuh perasaan muhibah dan kemesraan.

5.Memastikan peringkat penggunaan tanah yang maksimum dan teratur, bersesuaian dengan hasrat kerajaan untuk memperkembangkan aktiviti ekonomi.

6.Mewujudkan penguatkuasaan undang-undang tanah yang cekap dan berkesan.

7.Untuk melaksanakan segala rancangan, projek dan program-program kerajaan negeri dan persekutuan untuk rakyat.

8.Untuk mentadbir keperluan-keperluan perundangan dan perkhidmatan kepada orang ramai.

    20
    17
    3
    16
    5

c b eperkhidmatan

h g 30