Fungsi Bahagian

Bahagian Khidmat Pengurusan

Mengurus perkara berkaitan kewangan, personel dan pentadbiran bagi melicinkan pelaksanaan tugas semua bahagian dan anggota Pejabat Daerah Seberang Perai Selatan.

 

Bahagian Pembangunan

Merancang, mengurus dan melaksanakan projek-projek kecil yang tidak melebihi RM200,000.00 bagi Daerah Seberang Perai Selatan yang diluluskan oleh Kerajaan Persekutuan dan Negeri untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cekap dan berkesan.

 

Bahagian Pentadbiran Tanah

Mengurus semua permohonan tanah yang diterima daripada orang awam dan agensi kerajaan dan memungut cukai tanah berdasarkan peraturan dan undang-undang berkaitan serta merancang, mentadbir dan menguatkuasakan hal-hal berkaitan tanah di Seberang Perai Selatan.

    20
    17
    3
    16
    5

c b eperkhidmatan

h g 30