Piagam Pelanggan Unit Hasil

JENIS PERKHIDMATAN

JANGKAMASA

Bayaran Bil Hasil

5 minit

Pengesahan Cukai Tanah

10 minit

Rayuan Pengurangan Cukai

  • Tempoh penyediaan kertas MMK ke PTG

  • Makluman keputusan pihak berkuasa negeri kepada pemohon

7 hari bekerja

3 hari bekerja

Bayaran balik deposit

  • Selepas dokumen lengkap diterima

7 hari bekerja

Urusan surat menyurat Unit Hasil

5 hari bekerja

    20
    17
    3
    16
    5

c b eperkhidmatan

h g 30