Unit Pembangunan Fizikal

 • Meneruskan pemulihan dan pertumbuhan sosial ekonomi melalui perkhidmatan mesra rakyat.
 • Menyelaraskan perancangan dan perlaksanaan bagi sektor infrastruktur dan pertanian di daerah.
 • Merancang dan melaksanakan aspek-aspek teknikal projek-projek Pejabat Daerah.
 • Menyelaras dan memantau perlaksanaan projek yang telah siap untuk pembayaran.
 • Menyelaras dan mengawasi projek persekutuan, negeri dan swasta.
 • Mengurus, menyedia dan memperakui spek kerja dan pelan-pelan kejuruteraan awam.
 • Merancang dan menyelaras perancangan Pembangunan Fizikal Daerah .
 • Menganggotai Mesyuarat Perancangan Infrastruktur PBT dan JPBD.
 • Menyelaras dan mengawasi Perancangan Pembangunan Tempatan bersama PBT.
 • Menyelaras Pembangunan agensi-agensi pusat di peringkat daerah.
 • Menyemak permohonan Tukar Syarat Tanah supaya bersesuaian dengan Rancangan Pembangunan Tempatan.
 • Memantau perlaksanaan projek kemajuan persekutuan di daerah melalui SPPII

    20
    17
    3
    16
    5

c b eperkhidmatan

h g 30